Yayınlar

Acar, M. G. C., Eryılmaz, K. 2010. Sözlü derlem için web tabanlı yönetim sistemi. 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı. 17-18 Mayıs 2010. Ankara: ODTÜ, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 437-443.

Hatipoğlu, Ç., Karakaş, Ö. 2010. Sözlü derlem çeviriyazısını standart dil ve ağıza göre ölçünleştirme. 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı. 17-18 Mayıs 2010. Ankara: ODTÜ, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 444-454.

Işık-Güler, H., Eröz-Tuğa, B. 2010. Çeviriyazıda geribildirim, durak, duraksama ve ünlemlerin ölçünleştirilmesi. 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı. 17-18 Mayıs 2010. Ankara: ODTÜ, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 455-462.

Ruhi, Ş. 2010. Türkçe için genel amaçlı sözlü derlem oluşturmada veribilgisi, çeviriyazı ölçünleştirmesi ve derlem yönetimi. 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı. 17-18 Mayıs 2010. Ankara: ODTÜ, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 463-466.

Ruhi, Ş. 2011. Creating a sustainable large corpus of spoken Turkish for multiple research purposes. Ulusal Konuşma ve Dil Teknolojileri Platformu Kuruluşu: Türkçede Mevcut Durum Çalıştayı’nda sunulan görüş bildirisi. TÜBİTAK-TÜSSİDE, TÜBİTAK-BİLGEM, 6-7 Ekim 2011, Gebze.

Ruhi, Ş., baskıda. The pragmatics of yani as a parenthetical marker in Turkish: Evidence from the METU Turkish CorpusWorking Papers in Corpus-based Linguistics and Language Education 3.

Ruhi, Ş., Çokal Karadas, D., baskıda. Features for an internet accessible corpus of spoken Turkish discourseWorking Papers in Corpus-based Linguistics and Language Education 3.

Ruhi, Ş., Çokal Karadas, D., baskıda. Türkçe için sözlü derlem oluşturmada bazı temel sorular. Mersin Sempozyumu 2008 Bildirileri.

Ruhi, Ş.,  Eröz-Tuğa,B., Hatipoğlu,Ç., Işık-Güler, Acar, M.G.C.,  Eryılmaz, K. Can, H., Karakaş, Ö., Çokal Karadaş, D. 2010. Sustaining a corpus for spoken Turkish discourse: Accessibility and corpus management issuesLanguage Resources: From Storyboard to Sustainability and LR Lifecycle Management, LREC May 17-24, 2010, Malta, 44-48.

Ruhi, Ş., Hatipoğlu, Ç., Eröz-Tuğa, B., Işık-Güler, H. 2010.  A Guideline for Transcribing Conversations for the Construction of Spoken Turkish Corpora Using EXMARaLDA and HIAT. ODTÜ-STD: Setmer Basımevi. (http://std.metu.edu.tr’den istenebilir; available on request through http://std.metu.edu.tr)

Ruhi, Ş., Işık-Güler, H., Hatipoğlu, C., Eröz-Tuğa, B., Çokal Karadaş, D. 2010. Achieving representativeness through the parameters of spoken language and discursive features: the case of the Spoken Turkish Corpus. In: I. Moskowich-Spiegel Fandino, B. Crespo García, I. Lareo Martín (Eds.), Language Windowing through Corpora. Visualización del lenguaje a través de corpus. Part II. Universidade da Coruna, 789-799.

Ruhi, Ş., Schmidt, T., Wörner, K., Eryılmaz, K. 2011. Annotating for Precision and Recall in Speech Act Variation: The Case of Directives in the Spoken Turkish Corpus. Poster presented at the Conference of the German Society for Computational Linguistics and Language Technology (GSCL 2011), Universiy of Hamburg, 28-30 September 2011.