Publications

Işık Güler, H. & Eröz-Tuğa, B. (2017). Sözlü Türkçe Derlemi ve Türkçe Ulusal Derleminde (U)lan’ın Edimbilimsel Bir İncelemesi. Dil ve Edebiyat Dergisi, 14 (2), 37-60.

Işık-Güler, H. and Eröz-Tuğa, B. (2017). “Sana kaç defa diyeceğim ulan!”: Türkçe Derlemlerde “(U)lAn”ın Edimbilimsel Bir İncelemesi, 31. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Anadolu Üniversitesi Bildiri Özetleri Kitapçığı, p.132.

Acar, M. G. C., Eryılmaz, K. 2010. Sözlü derlem için web tabanlı yönetim sistemi24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı. 17-18 Mayıs 2010. Ankara: ODTÜ, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 437-443.

Hatipoğlu, Ç., Karakaş, Ö. 2010. Sözlü derlem çeviriyazısını standart dil ve ağıza göre ölçünleştirme24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı. 17-18 Mayıs 2010. Ankara: ODTÜ, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 444-454.

Işık-Güler, H., Eröz-Tuğa, B. 2010. Çeviriyazıda geribildirim, durak, duraksama ve ünlemlerin ölçünleştirilmesi24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı. 17-18 Mayıs 2010. Ankara: ODTÜ, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 455-462.

Ruhi, Ş. 2010. Türkçe için genel amaçlı sözlü derlem oluşturmada veribilgisi, çeviriyazı ölçünleştirmesi ve derlem yönetimi24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı. 17-18 Mayıs 2010. Ankara: ODTÜ, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 463-466.

Ruhi, Ş. 2011. Creating a sustainable large corpus of spoken Turkish for multiple research purposesUlusal Konuşma ve Dil Teknolojileri Platformu Kuruluşu: Türkçede Mevcut Durum Çalıştayı’nda sunulan görüş bildirisi. TÜBİTAK-TÜSSİDE, TÜBİTAK-BİLGEM, 6-7 Ekim 2011, Gebze.

Ruhi, Ş., in press. The pragmatics of yani as a parenthetical marker in Turkish: Evidence from the METU Turkish CorpusWorking Papers in Corpus-based Linguistics and Language Education 3.

Ruhi, Ş., Çokal Karadas, D., in press. Features for an internet accessible corpus of spoken Turkish discourseWorking Papers in Corpus-based Linguistics and Language Education 3.

Ruhi, Ş., Çokal Karadas, D., in press. Türkçe için sözlü derlem oluşturmada bazı temel sorular. Mersin Sempozyumu 2008 Bildirileri.

Ruhi, Ş., Hatipoğlu, Ç., Eröz-Tuğa, B., Işık-Güler, H. 2010.  A Guideline for Transcribing Conversations for the Construction of Spoken Turkish Corpora Using EXMARaLDA and HIAT.ODTÜ-STD: Setmer Basımevi. (available on request through http://std.metu.edu.tr)

Ruhi, Ş., Işık-Güler, H., Hatipoğlu, C., Eröz-Tuğa, B., Çokal Karadaş, D. 2010. Achieving representativeness through the parameters of spoken language and discursive features: the case of the Spoken Turkish Corpus. In: I. Moskowich-Spiegel Fandino, B. Crespo García, I. Lareo Martín (Eds.), Language Windowing through Corpora. Visualización del lenguaje a través de corpus. Part II. Universidade da Coruna, 789-799.

Ruhi, Ş.,  Eröz-Tuğa,B., Hatipoğlu,Ç., Işık-Güler, Acar, M.G.C.,  Eryılmaz, K. Can, H., Karakaş, Ö., Çokal Karadaş, D. 2010. Sustaining a corpus for spoken Turkish discourse: Accessibility and corpus management issuesLanguage Resources: From Storyboard to Sustainability and LR Lifecycle Management, LREC May 17-24, 2010, Malta, 44-48.

Ruhi, Ş., Schmidt, T., Wörner, K., Eryılmaz, K. 2011. Annotating for Precision and Recall in Speech Act Variation: The Case of Directives in the Spoken Turkish Corpus. Poster presented at the Conference of the German Society for Computational Linguistics and Language Technology (GSCL 2011), Universiy of Hamburg, 28-30 September 2011.

Ruhi, Ş., Acar, M. G. C., Eyrılmaz, K., 2012. A platform for creating multimodal and multilingual spoken corpora for Turkic languages: Insights from the Spoken Turkish Corpus. Paper presented at the First Workshop on Language Resources and Technologies for Turkic Languages, LREC 2012, May 21 2012.