Doç. Dr. Hale Işık-Güler

hale42000 yılından bu yana ODTÜ Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nde çalışmaktadır. Doktora derecesini 2008 yılında ODTÜ’den İngiliz Dili Eğitimi alanında almıştır. 2008-2009 akademik yılında ODTÜ’den izinli olarak İngiltere’de University of Warwick, Center for Applied Linguistics’te doktora sonrası araştırmacısı olarak görev yapmıştır.

Başlıca ilgi ve uzmanlık alanları incelik kuramları, dilde kabalık kavramlaştırması, söylem analizi, derlem dilbilimi ve karşılaştırmalı dilbilimdir.

Özgeçmiş

İletişim:
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü (Ofis B-10)
Eğitim Fakültesi
ODTÜ 06531
Ankara, Türkiye


Tel.:  +90 312 210 64 96

Faks: +90 312 210 79 69
E-posta: hisik@metu.edu.tr