Anasayfa

ExmaraldaODTÜ Sözlü Türkçe Derlemi Projesi’nin amacı, yüz yüze ya da çeşitli iletişim araçlarıyla gerçekleşen Türkçe konuşmalardan oluşacak 1 milyon sözcüklük bir veritabanı oluşturmaktır.

Dilbilimsel yöntemlerle çözümlenerek araştırmacıların kullanımına sunulacak olan bu veritabanı günümüz sözlü Türkçesinin bilgisayar ortamında izlenmesini ve taranmasını sağlayacak bilimsel bir kaynak oluşturulacaktır.

Siz de projemize ses /görüntü kaydı veya kayıt çözümlemesi yaparak katkıda bulunmak isterseniz Gönüllü Başvuru Formu’nu doldurabilirsiniz.

ODTÜ Sözlü Türkçe Derlemi Projesi, çeviriyazı ve derlem yönetimi için Hamburg Üniversitesi’nde geliştirilen EXMARaLDA sistemini kullanmaktadır.