1 [0]((music))
2 [1]CIN000085İnce Çizgi!
3 [1]((music))
4 [2]((music))
5 [3]GOK000133iyi pazarlar sayın dinleyiciler!
6 [4] ben ((0.1)) Radyo ODTÜ Haber'den Gökben Çalışkan.
7 [5]((inhales)) bugün otuz bir Mayıs iki bin dokuz.
8 [6]((0.1)) siyasetin çizdiği İnce Çizgi'de bir kez daha birlikteyiz.
9 [7]((1.1)) Türkiye günlerdir Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesi kararını konuşuyor.
10 [8] ((inhales)) mayınların temizlenmesine yönelik olan Meclis gündemindeki tasarı ((0.3)) Suriye sınırındaki mayınların temizliğinin ihaleyle özel yabancı şirketlere verilmesini ((inhales)) karşılığında da temizlenen alanların kullanım hakkının ((inhales)) kırk dört yıllığına bu şirketlere devrini içeriyor.
11 [11]((0.4)) ((inhales)) Suriye sınırında iki yüz on altı bin dönüm arazide ((inhales)) toplam altı yüz bin dolayında mayın olduğu söyleniyor.
12 [13]((0.1)) ((inhales)) Türkiye'nin imza koyduğu Ottava Sözleşmesi'ne göre arazinin iki bin on dört yılına kadar temizlenmesi gerekiyor.
13 [17]((inhales)) sel ve toprak hareketliliği nedeniyle eski haritaların geçerliliğini yitirdiği ((0.3)) mayınların çok farklı yerlerde olabileceği de ((0.1)) kaydediliyor.
14 [19]((inhales)) bir mayının üretim maliyeti birkaç dolar ((0.1)) temizliği ise ((0.1)) bin beş yüz dolar civarında.
15 [20]((0.1)) ((inhales)) beş on dakika içinde mayını yerleştirmek mümkün.
16 [21]((inhales)) ancak ((0.1)) temizlemek için ((0.1)) ortalama ((0.2)) yüz saatlik bir mesai gerekiyor.
17 [22]((music))
18 [23]CIN000085İnce Çizgi!
19 [23]((music))
20 [24]((music))
21 [25]GOK000133Suriye sınırının mayınlardan temizlenmesine ilişkin tasarıya yönelik tartışmalar giderek ((0.1)) büyüyor.
22 [26]((inhales)) tepkileri eleştiren Başbakan Erdoğan ((inhales)) son otuz kırk yıldır belli meseleler açıldığında ((0.1)) Türkiye bölünüyor diyerek ((0.1)) her türlü reformun önünün kesildiğini belirtiyor.
23 [29]((0.1)) ((inhales)) vatanseverlik kisvesi altında Türkiye'yi kronik sorunlara ((0.1)) adeta mahkum ettiler ((inhales)) hiç kimsenin bu ülkeyi bu kadar küçük düşürmeye hakkı yoktur diyen Başbakan ((inhales)) vatanı sevmek vatanseversiz ((0.4)) likse ((0.2)) biz kimseden daha az vatansever değiliz ((0.1)) şeklinde konuştu.
24 [35]((0.2)) ((inhales)) CHP lideri Deniz Baykal da arazilerin temizlenmesine değil ((inhales)) yabancı bir şirkete verilmesine karşı çıktıklarını yineledi.
25 [37]((0.2)) ((inhales)) Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'se ((0.3)) kimseye söz verilmiş değildir kimseye hakimiyet hakkı devredilmiyor ((inhales)) Kıbrıs gibi olacak benzetmesi yanlıştır attığım iki imzanın da arkasındayım diye konuşuyor.
26 [40]((0.4)) ((inhales)) hükümetin mayın temizliği ile ilgili Meclise gönderdiği tasarı ((0.2)) Genel Kurulda henüz kabul edilmedi.
27 [42]((inhales)) tasarıya ((0.1)) muhalefet ((0.1)) şiddetle karşı çıkıyor.
28 [43]((music))
29 [44]GOK000133((inhales)) diğer taraftan egemenlik mi devrediliyor topraklarımız elden mi çıkıyor tampon bölge mi oluşturuluyor ((0.1)) eleştirilerine ((inhales)) Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül cevap veriyor.
30 [46] ((inhales)) Adalet Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Gönül ((inhales)) daha önce Genel Kurmaya verilen görevin maliyet hesabı yüzünden Bakanlar Kurulu kararıyla ((inhales)) Maliye Bakanlığına devred ((0.4)) dildiğini belirtiyor.
31 [51]((0.2)) ((inhales)) Vecdi Gönül'ün verdiği bilgilere göre ((0.1)) önce hizmet alımı ((0.4)) sonra ((0.1)) yap işlet devret yöntemi kullanılacak.
32 [53]((0.2)) temizlikten sonra sınır güvenliği yeni karakollar dikenli ve elektrikli tellerle sağlamlaştırılacak.
33 [56]((inhales)) yaklaşık ((0.1)) elli metre enindeki bölge temizlenip ((0.2)) Silahlı Kuvvetlere iade edilecek ((inhales)) ve toprağın tarıma elverişli olup olmadığı ((0.2)) ortaya çıkacak.
34 [59]((0.4)) ((inhales)) Kıbrıs gibi olacak yaklaşımına şiddetle tepki gösteren ((0.6)) Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ((0.3)) bu bir ((0.1)) kiralama sözleşmesidir ((0.1)) hakimiyet verilmesi değildir ((0.2)) kimseye söz verilmemiştir diyor.
35 [66]((music))
36 [67]CIN000085İnce Çizgi!
37 [67]((music))
38 [68]((music))
39 [69]GOK000133((2.0)) ((inhales)) sayın dinleyiciler Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesine dair karar ((inhales)) siyasetçilerin gündeminde olduğu kadar ((0.1)) basının da gündeminde ((0.1)) önemli yer tuttu.
40 [72]((0.2)) ((inhales)) Milliyet gazetesi yazarı Fikret Bila ((0.1)) yirmi dokuz Mayıs iki bin dokuz tarihli yazısında ((0.2)) mayın işinde AKP gurubu da isteksiz başlığını kullandı.
41 [74]SUN000217((0.8)) ((inhales)) Başbakan Recep Tayyip Erdoğan mayın temizleme ve arazinin kırk dört yıllığına temizleyecek şirkete verilmesine ilişkin yasa tasarısını Meclisten geçirmekte zorlandı.
42 [77] ((inhales)) AKP muhalefet partilerinin bu konudaki önerisini dikkate almak zorunda kaldı.
43 [78] ((inhales)) yasa tasarısının dün görüşülmemesi konusunda da görüş birliğine varıldı.
44 [79] ((inhales)) Türkiye Büyük Millet Meclisi Danışma Kurulunda mayınların temizlenmesi ile arazinin işletilmesi işinin birbirinden ayrılması yönünde eğilim belirdi.
45 [81] ((inhales)) ancak AKP Grup Başkan Vekili Bekir Bozdağ ayrılma konusunda kesin bir ifade kullanmadı.
46 [82] sadece ilgili maddenin yeniden görüşülmesinin söz konusu olacağını söyledi.
47 [83]((inhales)) Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Kemal Anadol'sa ((0.1)) uzlaşmanın yeniden görüşme üzerinde değil ((0.1)) iki işin birbirinden ayrılması konusunda olması gerektiğini anımsatarak ((inhales)) Bozdağ'ın yaklaşımına karşı çıktı.
48 [87]((inhales)) bu konuda dikkat çekici bir yön de Başbakan Erdoğan'ın bu konuda kendisini sürekli destekleyen gazetelerden ilk kez açık ve sert eleştiriler almış olmasıydı.
49 [90]((inhales)) sadece Yeni Şafak gazetesinden dört yazar bu konuda Erdoğan'ı eleştirdi.
50 [91]((inhales)) Hakan Albayrak Mehmet Şeker Özlem Albayrak ((0.1)) İbrahim Karagül ve ((0.1)) Bugün gazetesinden Ahmet Taşgetiren gibi yazarlar ((inhales)) Suriye sınırının mayından temizlenmesi ve arazinin temizleyecek şirkete kırk dört yıllığına verilmesine karşı çıktılar.
51 [95]((0.1)) ((inhales)) tepkilerin ortak noktası mayın temizleme ve araziyi işletme işinin bir İsrail şirketine verileceği yönündeki yaygın duyumlardı.
52 [97]((0.3)) İsrail şirketi konu olmasaydı belki bu kadar sert tepki olmazdı.
53 [98] ama ortaya çıkan izlenim yine de ((0.2)) Erdoğan'ın öngördüğü yöntemin bu yazarları da rahatsız ettiği yönündeydi.
54 [100]((inhales)) mayın temizleme ve arazinin işletilmesi yasasından sadece yazarlar değil ((0.2)) AKP milletvekilleri de rahatsızlık duydular.
55 [102]((inhales)) milletvekilleri ortaya çıkıp açıkça eleştiri yapmadılar.
56 [103]((inhales)) Başbakan Erdoğan'ı karşıya almak istemediler.
57 [104]((0.2)) böyle bir risk üstlenmediler.
58 [105]((inhales)) buna karşılık söz konusu yasa tasarısının görüşülmesi sırasında birçok AKP milletvekillinin oylamaya katılmamış olması ((0.1)) bu konuda isteksizlik ayak süreme olarak değerlendirildi.
59 [107]((inhales)) yasa tasarısının dört maddesi Genel Kuruldan AKP oylarıyla geçti.
60 [108]((inhales)) oylama sonuçlarına bakıldığındaysa ((0.1)) kabul oylarının ezici bir çoğunlukta olmadığı görüldü.
61 [110]((0.3)) örneğin işaretle oylanan birinci madde dışında yasa tasarısının ikinci maddesi yüz seksen yedi oyla ((0.1)) üçüncü maddesi yüz doksan iki oyla ((0.2)) dördüncü maddesi yüz doksan dört oyla kabul edildi.
62 [114]((inhales)) karar yeter sayısının yüz seksen dört AKP'nin milletvekili sayısının üç yüz otuz sekiz olduğu düşünülürse ((0.1)) AKP grubunun bu tasarının yasalaşması konusunda fazla istekli olmadığı sonucuna varılabilir.
63 [117] ((inhales)) AKP tasarıyı ikiye bölmeye veya bazı maddelerini yeniden görüşmeye razı bir konuma geldi.
64 [118]((0.2)) AKP'nin bu şekilde geri adım atmasında muhalefet partilerinin tasarıyı engelleme çabalarının yanı sıra ((0.1)) AKP grubunda hissedilen gönülsüzlüğün de etkili olduğu söylenebilir.
65 [120]((0.1)) ((inhales)) AKP'nin yasa tasarısının yeniden düzenlenmesi konusunda muhalefetin iki işi birbirinden ayırma önerisini dikkate almaması ((inhales)) yasalaşmayı yeniden zora sokacaktır.
66 [123]((silence, music))
67 [124]CIN000085İnce Çizgi!
68 [125]((music))
69 [126]GOK000133((0.8)) ((inhales)) Milliyet gazetesi yazarı Fikret Bila'nın yirmi dokuz Mayıs iki bin dokuz tarihli yazısından bir alıntıydı ((0.2)) dinlediğimiz.
70 [128]((0.2)) ((inhales)) Hürriyet gazetesi yazarı Feraye Tınç'sa ((0.1)) yirmi dokuz Mayıs iki bin dokuz tarihli yazısında ((inhales)) mayın anlaşmasının özü ((0.2)) insan mesajını veriyor.
71 [131]SUN000218((0.9)) ((inhales)) Suriye sınırı boyunca mayınlanmış arazinin temizlenmesi ile ilgili İhale Kanun tasarısının yeniden gözden geçirilmesi doğru bir karar.
72 [133]((inhales)) çünkü tasarı ((inhales)) sanki bir şablonu uygun biçimde hazırlanmış izlenimi veriyor.
73 [134]((0.4)) ((inhales)) mesele mayınların temizlenmesinden çok arazinin kırk dört yıllığına kiralanmasıymış gibi bir yaklaşım öne çıkıyor tasarıda.
74 [136]((0.2)) ((inhales)) örneğin ((inhales)) mayından temizlenecek alanların dışındaki alanların da yükleniciye bırakılmasından söz ediliyor.
75 [138]((0.6)) ihalenin müstakil kullanımı mümkün olmayan ve bu taşınmazlarla bütünlük teşkil eden hazineye ait diğer taşınmazların ((inhales)) tarımsal faaliyette kullandırılmak üzere yükleniciye bırakılması karşılığı yapılması öngörülmüştür.
76 [142]((0.1)) ((inhales)) ayrıca söz konusu alanda bulunan ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan taşınmazların da ((inhales)) aynı yöntemle ihale edilmesine imkan tanınmıştır deniyor.
77 [144]((0.1)) ((inhales)) askeri bölgeler ve sınır boyu güvenlik için gerekli alanlar dışarıda bırakılmış ama ((inhales)) onun dışında ne var ne yok ((inhales)) mayınları temizleyeceğim diyen firmanın tasarrufuna kırk dört yıllığına verilebilecek.
78 [147]((1.1)) hükümet adına tasarıyı savunanlar petrol su gibi yeraltı zenginliklerinin güvence altına alındığını söylüyorlar.
79 [149]((0.6)) ((inhales)) mesela Maden Kanunu'nda Bakanlar Kurulunun yetkisinin ne kadar geniş olduğunu farkeder ((inhales)) kırk dört yıl gibi uzun bir zaman dilimi içinde gerçekleşecek tasarruflar için ((inhales)) bugünden kefil olunamayacağını görürsünüz.
80 [152]((0.5)) ((inhales)) olaya yabancı düşmanlığı penceresinden bakmıyorum.
81 [153]((0.7)) ((inhales)) bölgenin mayından arındırılması işi ile bu toprakların ihalesi işini birleştirmekte ((inhales)) art niyet sezdiğim için doğru bulmuyorum.
82 [156]((0.4)) ((inhales)) evet.
83 [156.TIE6.3]Türkiye bu mayınları temizlemekle yükümlü.
84 [157]((0.2)) ((inhales)) Prenses Diana'nın öncülük ettiği kara mayınlarına karşı kampanyanın ((0.1)) özü insan.
85 [158]((0.2)) ((inhales)) temizlenecek olan insanlar da ((0.2)) o mayınlı arazinin yükünü taşıyanların olmalı.
86 [161]((1.0)) ((inhales)) hemen GAP ((0.1)) bölgesinde su kullanmayı bilmedikleri için toprakları tuzlandıran çiftçileri hatırlatanlar olacak.
87 [163]((0.1)) ((inhales)) bu arazinin bölge halkı tarafından en iyi biçimde değerlendirilmesi için modern bir proje yapılabilir.
88 [164] ((inhales)) bu projeye ortaklar da alınabilir.
89 [165]((0.3)) önemli olan ((0.2)) bölge halkının ((0.1)) önceliği.
90 [166]((silence, music))
91 [167]CIN000085İnce Çizgi!
92 [168]((music))
93 [169]GOK000133Hürriyet gazetesi yazarı Feraye Tınç'ın yirmi dokuz Mayıs iki bin dokuz tarihli yazısından bir alıntıydı ((0.2)) dinlediğimiz.
94 [171]((0.4)) ((inhales)) sayın dinleyiciler Genel Kurmay Başkanlığı Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesi konusunda ((0.2)) NATO'yu adres gösteriyor.
95 [174] ((inhales)) Genel Kurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak ((inhales)) yirmi iki Mayıs'ta düzenlediği haftalık basın bilgilendirme toplantısında bu konuyu diğerlendirdi.
96 [178] ((inhales)) Tuğgeneral Gürak ((inhales)) mayın temizliğinin bedeli ödenmek kaydıyla hizmet alımı yöntemiyle yapılması ((inhales)) ve bu kapsamda uluslararası deneyime sahip olan NATO'nun dikkate alınması uygun bir hareket tarzı olarak düşünülmüş ((inhales)) ve bu görüşler ((0.2)) zamanında ((0.1)) ilgili mercilere ((0.2)) gönderilmiştir ((0.1)) dedi.
97 [181]((1.5)) Türkiye Suriye sınırına ((0.2)) mayınlar bin dokuz yüz elli dokuz yılında döşendi sayın dinleyiciler.
98 [183]((inhales)) Hatay'dan başlayıp Kilis Gaziantep Şanlıurfa Mardin ve Şırnak'a kadar uzanan üç yüz elli metre derinlikte ((inhales)) ve beş yüz on kilometre uzunluğundaki alanı kapsıyor bu mayınlar.
99 [187]((inhales)) alan yüz yetmiş sekiz milyon beş yüz bin metrekareyi ((0.1)) buluyor ((inhales)) ve ((0.1)) büyüklüğü ((0.2)) yaklaşık ((0.1)) iki Kıbrıs ((0.1)) kadar.
100 [189]((0.6)) ((inhales)) Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahip olduğu mayın temizleme yeteneğinin muhabere alanında askeri ihtiyaçlara cevap verecek yeterlilikte olduğunu anlatan Tuğgeneral ((0.1)) Gürak ((inhales)) bu büyüklükteki mayınlı bir alanın temizlenebilmesi için mevcut ((0.1)) teçzihat ((0.1)) tamamen farklı ((inhales)) halen TSK'da mevcudu bulunmayan ((0.2)) modern mayın temizleme teçhizatına ((inhales)) ve özel eğitilmiş ((0.1)) uzman personele ihtiyaç var dedi.
101 [195]((music))
102 [196]CIN000085İnce Çizgi!
103 [196]((music))
104 [197]((music))
105 [198]GOK000133Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesine yönelik tasarı ((0.1)) haftanın ((0.2)) İnce Çizgi'sine yerleşti.
106 [201]((0.3)) ((inhales)) mayınların temizlenmesine yönelik olan Meclis gündemindeki tasarı ((0.2)) Suriye sınırındaki mayınların temizliğinin ((0.1)) ihale aracılığıyla özel yabancı şirketlere verilmesini ((inhales)) karşılığında da ((0.2)) temizlenen alanların kullanım hakkının ((inhales)) kırk dört yıllığına ((0.1)) bu şirketlere devrini içeriyor.
107 [206]((0.3)) ((inhales)) bu girişim ((0.2)) farklı tarafların farklı görüşlerinin çarpıştığı zeminde tartışılmaya devam ediyor sayın dinleyiciler.
108 [208]((inhales)) bölge halkıysa ((0.1)) çıkacak karardan ((0.2)) ne ölçüde ve ((0.2)) ne yönde etkileneceğini düşünüyor.
109 [209]((inhales)) diğer bir deyişle ((0.4)) siyasetin çizdiği ince çizgiler ((inhales)) bir kez daha ((0.1)) insan ve ((0.3)) toplum hayatından geçiyor.
110 [212]((music))
111 [213]GOK000133((inhales)) geleceğe yansıyacak izleri bugüne ((exhales)) bugünü insana taşıyan ((0.1)) İnce Çizgi'yi ((0.3)) yetmiş sekizinci kez ((0.1)) dinlediniz.
112 [215]((inhales)) soru ve görüşleriniz için telefon numaramız iki yüz on otuz otuz ((0.2)) ve elektronik posta adresimiz ((0.1)) ince çizgi at ((0.1)) radyo odtü com t r.
113 [221]((0.2)) ((inhales)) teknik masadan Deniz Arıkan ve ben ((0.1)) Gökben Çalışkan ((inhales)) ışık dolu ((0.1)) daha aydınlık yarınlar dileğiyle veda ediyoruz.
114 [223]((0.2)) şimdilik hoşça kalın!
115 [224]((music))
116 [225]SUN000219İnce Çizgi her pazar on ikide Radyo ODTÜ'de.
117 [226]((music))
118 [227]ALL000001huu!
119 [227]((music))
120 [228]ALL000001Radyo ODTÜ!
121 [229]((music, silence))