1 [0]((music))
2 [1]CIN000085politika Avrupa Birliği ekonomi bilim dünyası çevre teknoloji Avrupa ((0.1)) aktüalite ((0.1)) bilim teknik.
3 [3]((music))
4 [4]CIN000085Süzgeç başlıyor.
5 [5]((music))
6 [6]ANI000086 NTV Strazburg muhabiri Kayhan Karaca'yla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ((0.1)) Brüksel ziyareti.
7 [8]((music))
8 [9]CIN000085Süzgeç!
9 [10]((music))
10 [11]ANI000086Kayhan Karaca'ya göre Erdoğan dört yıldır gitmediği Brüksel'e ((0.1)) neden şimdi gitti?
11 [13]KAY000096((0.1)) Erdoğan'ın ee Brüksel gezisini şimdi yapması ee oldukça normal.
12 [14]((0.2)) zira Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde iki bin dokuz yılı ee çok önemli bi yıl.
13 [16]((inhales)) ((0.1)) e hatta geçmişteki yıllardan çok daha önemli.
14 [17]zira bu yıl s/ ee birkaç önemli olay var Avrupa Birliği içinde.
15 [18]((inhales)) bir tanesi hepimizin bildiği gibi Avrupa Birliği e Parlamentosunun seçimleri var Haziran ayında.
16 [19]((inhales)) bu Haziran ayındaki seçimlerden önce Mart ayında Avrupa Parlamentosu seçimleri var.
17 [22]ardından son baharda ((inhales)) Avrupa Birliği Komisyonu yenilenecek.
18 [23]((inhales)) ((0.1)) ee ve yine bu e çıkan komisyon ee Kıbrıs'a/ Kıbrıs Rum kesimine limanların açılması konusunda ((inhales)) Türkiye'nin e limanlarını açması konusunda bir rapor hazırlayacak.
19 [26]bu rapor da ((inhales)) yıl sonunda Avrupa Birliği Konseyi Zirvesi'nde ((inhales)) oylamaya sunulacak ((inhales)) ve ee orda yeni bir karar alınacak.
20 [28]eğer Türkiye limanlarını ee Kıbrıs Rum kesimi ee gemilerine veya uçaklarına açmazsa ((inhales)) e ne yapılacak?
21 [30]Avrupa Birliği ne yapabilir?
22 [30.TIE0.4]o/ o konuda karara varılacak.
23 [31]((inhales)) onlar belirtilecek.
24 [32]bu bir.
25 [32.TIE0.2]ikincisi biliyorsunuz son e iki üç yıldır Avrupa Birliği cephesinden ((inhales)) Türkiye'de reform sürecinin olağanüstü yavaşladığına ilişkin e ciddi eleştiriler geliyor.
26 [34]bu eleştiriler ((inhales)) gerek Avrupa Birliği Komisyonunun ilerleme raporlarında gerekse Avrupa Parlamentosunun Türkiye raporlarında ((inhales)) sıkça dile getirilmekte.
27 [37]((0.1)) işte Erdoğan ((0.1)) böyle bir ortamda ((0.1)) e Avrupa Birliği e yetkilileriyle görüşecek.
28 [40]ANI000086((0.1)) Erdoğan'ın gezisinin Avrupa Birliği açısından önemi nedir?
29 [41]KAY000096((0.2)) gayet tabi ((0.1)) Türkiye Cumhuriyeti e Başbakanı'nın e birkaç yıl sonra e da olsa e Brüksel'e yeniden e bir ziyaret düzenlemesi Avrupa Birliği açısından önemli.
30 [44]((inhales)) ya diplomatik açıdan bu Avrupa e Birliği açısından önemli bi ziyaret.
31 [45]((inhales)) ancak e şunu da belirtmekte fayda var.
32 [46] her ne kadar Avrupa Birliği'nin ee ((0.1)) teknokratik yönetimi olan komisyon ((inhales)) reform sürecinin e yavaşlamış olduğunu dile getirmiş olsa da ((inhales)) e Avrupa Birliği'nin e gerçek karar mekanizması olan Avrupa Birliği Konseyi yani Avrupa ülkeleri devletleri e ve bu devletlerin liderleri ((inhales)) aslında Türkiye'de e reform sürecinin ((inhales)) biraz da yavaştan alınmasından e o kadar da rahatsız değiller.
33 [52]((inhales)) bunu/ e bu belki çelişkili görünebilir ama ((inhales)) şöyle bi örnekle bunu ee doğrulayabiliriz.
34 [54]((0.2)) e Avrupa Birliği'nin devletlerinin ((inhales)) Türkiye Cumhuriyeti'ni e önümüzdeki ((0.1)) e beş on yıl içinde ((0.1)) hatta on beş yıl içinde ((inhales)) üye bir devlet yapmak gibi bir niyetleri yok.
35 [57]((inhales)) e şu anda ee Avrupa Birliği'nin izlediği politika ((0.2)) Türkiye'nin ee reform sürecinde kalması ((0.2)) modernleşmesi ee mümkün olduğu kadar.
36 [60]((inhales)) ve e Türkiye'nin üyeliği konusunun da ((0.3)) ilerde koşullar oluştuğunda özellikle de Avrupa Birliği' ((0.2)) e nin ((0.3)) ee iki bin dörtten ee bu yana ((0.1)) üye olmuş ee yeni ülkeleri ((0.4)) hazmettikten sonra bu konuyu ele alması şeklinde.
37 [68]((voice in the background))
38 [69]KAY000096((inhales)) biraz önce de belirttim.
39 [69.TIE0.5]Avrupa Birliği'nin iki bin yedi iki bin on dört bütçe planlamasında Türkiye gibi bi ülkeye yer yok.
40 [70]((0.3)) yani Türkiye'ye yapılacak yardımlar ((0.3)) üyelik ee olasılığında ((inhales)) e öngörülmüş değil.
41 [71]t/ iki bin on dört iki bin bir yıl/ ((0.1)) iki bin b/ yirmi bir ((inhales)) e planlamasında da ((0.2)) henüz böyle bir ee öngörüde bulunmuş değil.
42 [75]((inhales)) ((0.1)) bu nedenle ee Erdogan'ın bu ziyareti de önemli.
43 [76]ANI000086((0.1)) bu yıl Haziran ayında Avrupa Parlamentosu seçimleri yapılacak.
44 [77]((inhales)) hemen öncesinde de Türkiye raporu oylanacak.
45 [78]((inhales)) peki.
46 [78.TIE2.2]Türkiye'nin üyeliği ((0.2)) seçim malzemesi olacak mı?
47 [79]KAY000096((0.2)) büyük olasılıkla olacak.
48 [80]her ne kadar Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliğinin ee gerçek ((0.1)) karar mekanizması olmasa da ((inhales)) Avrupa Birliği içinde popülizmin e en ayyuka çıktığı yer.
49 [82] ((inhales)) Avrupa Birliği politikalarına karşı siyasi hareketlerin en güçlü oldukları platform Avrupa Parlamentosu.
50 [84]((inhales)) ve ekonomik krizle birlikte e bu ee siyasi hareketlerin ((inhales)) Haziran'da yapılacak ee Avrupa Parlamentosu seçimlerinde güç kazanmaları da söz konusu.
51 [89]en azından ((inhales)) ilk e belirtiler e emareler o yönde.
52 [90]((0.4)) dolayısıyla Türkiye karşıtı söylemlerin ((inhales)) özellikle Mart ayından itibaren seçim kampanyasının gerçek anlamda başlayacağı Nisan ayından itibaren ((inhales)) arttığını gözlemleyebiliriz.
53 [93]gözlemleyeceğiz de büyük olasılıkla.
54 [94]((inhales)) burada bi şanssızlığı var Türkiye'nin.
55 [94.TIE0.6]o da Avrupa Parlamentosunun Türkiye raporu.
56 [95]((inhales)) e Mart ayında ((0.2)) Strazburg'da oylanacak.
57 [95.TIE0.7] Mart ayının sonlarında.
58 [96]((inhales)) bu rapor Türkiye'yle üyelik müzakerelerine Avrupa Birliğinin başlamasına yeşil ışık yakan bu Parlamentonun ((0.3)) son ((0.1)) Türkiye raporu olacak.
59 [98]((inhales)) bu açıdan da önemli.
60 [98.TIE0.5]bu Parlamentonun diyecekleri çok önemli.
61 [99]((inhales)) ve Parlamento
62 [99.TIE0.3]Haziran ayından sonra e e Temmuz ayında yeni Parlamento ee görev ee başına gelecek.
63 [101]((inhales)) yeni Parlamentoda yeni simalar ((0.1)) olacak.
64 [101.TIE0.7]((inhales)) yeni Türkiye grubu kurulacak.
65 [102]((0.1)) bu grubun içinde olacak insanlar hangi siyasi görüşlerden olacaklar?
66 [103]Türkiye'nin AB'yle ilişkilerine nasıl bakacaklar?
67 [104]((inhales)) bu sonbahardaki ((0.3)) Komisyon raporunu da ((0.3)) etkileyecek.
68 [105]zira bu insanlar/ biliyorsunuz bu parlamenterler ((inhales)) Türkiye konusunda görüş belirtiyorlar ((0.1)) kendi ülkelerinde.
69 [107]((0.4)) ee Avrupa Birliği ((0.1)) platformlarında ee bu aç/ ((0.1)) bu görüşler de Türkiye'de duyuluyor elbette.
70 [108]((inhales)) e bu açıdan baktığımızda e ne kadar yankı getirecek yeni çıkan ko/ ee Parlamento ((inhales)) onu da hep beraber göreceğiz.
71 [110]dolayısıyla bu yılın ikinci yarısı ee esas anlamda bu yılın ikinci yarısı Türkiye e Av/ Avrupa Birliğa ilişkileri açısından ((inhales)) çok çok daha önemli.
72 [115]((music))
73 [116]CIN000085Süzgeç!
74 [117]((music))
75 [118]ANI000086Süzgeç burada sona eriyor.
76 [119]((0.2)) Pazartesi günü tekrar birlikte oluncaya kadar ((0.1)) iyi hafta sonları!
77 [121]((music))
78 [122]CIN000085Süzgeç ((0.2)) pazartesi ve cuma saat on dörtte Deutsche Welle'nin katkılarıyla.
79 [125]((music))