[1]
012
CIN000085 [v]  politika • Avrupa Birliği • ekonomi • bilim dünyası • çevre teknoloji • Avrupa ((0.1)) aktüalite ((0.1)) bilim
CIN000085 [c]  ((list intonation)) ((list intonation))
[nn]  ((music))
[2]
..34567
ANI000086 [v]  • NTV Strazburg • muhabiri Kayhan Karaca'yla Başbakan Recep Tayyip
CIN000085 [v]  teknik. Süzgeç • başlıyor.
CIN000085 [c]  
[nn]  ((music)) ((music))
[3]
..891011
ANI000086 [v]  Erdoğan'ın ((0.1)) Brüksel ziyareti. Kayhan Karaca'ya göre Erdoğan • dört yıldır gitmediği
CIN000085 [v]  Süzgeç!
[nn]  ((music)) ((music))
[4]
..121314
KAY000096 [v]  ((0.1)) Erdoğan'ın ee Brüksel gezisini şimdi yapması ee oldukça normal. ((0.2)) zira
ANI000086 [v]  Brüksel'e ((0.1)) neden şimdi gitti?
[5]
..1516
KAY000096 [v]  Avrupa Birliği • Türkiye ilişkilerinde iki bin dokuz yılı ee • çok önemli bi yıl. ((inhales)) ((0.1)) e hatta geçmişteki
[6]
..1718
KAY000096 [v]  yıllardan çok daha önemli. ‿zira bu yıl s/ ee birkaç önemli olay var • Avrupa Birliği içinde. ((inhales)) bir tanesi
[7]
..192021
KAY000096 [v]  hepimizin bildiği gibi Avrupa Birliği e Parlamentosunun seçimleri var Haziran ayında. ((inhales)) • bu Haziran
KAY000096 [c]  ((lengthening)) ((fast))
[8]
..22
KAY000096 [v]  ayındaki seçimlerden önce Mart ayında Avrupa Parlamentosu seçimleri var. ardından • son baharda ((inhales)) Avrupa
KAY000096 [c]  
[9]
..2324
KAY000096 [v]  Birliği Komisyonu yenilenecek. ((inhales)) ((0.1)) ee ve yine bu e çıkan komisyon ee • Kıbrıs'a/ Kıbrıs Rum kesimine
[10]
..25
KAY000096 [v]  limanların açılması konusunda ((inhales)) Türkiye'nin e limanlarını açması konusunda bir • rapor hazırlayacak. ‿bu
[11]
..27
KAY000096 [v]  rapor da ((inhales)) yıl sonunda Avrupa Birliği Konseyi Zirvesi'nde ((inhales)) • oylamaya sunulacak ((inhales)) ve ee orda
[12]
..28
KAY000096 [v]   yeni bir karar alınacak. ‿eğer Türkiye limanlarını ee Kıbrıs Rum kesimi ee gemilerine veya uçaklarına açmazsa
[13]
..3031
KAY000096 [v]  ((inhales)) e ne yapılacak? Avrupa Birliği ne yapabilir? ‿o/ o konuda karara varılacak. ((inhales)) onlar belirtilecek. bu bir.
[14]
..33
KAY000096 [v]   ‿ikincisi biliyorsunuz son e iki üç yıldır • Avrupa Birliği cephesinden ((inhales)) Türkiye'de reform sürecinin olağanüstü
[15]
..34
KAY000096 [v]  yavaşladığına ilişkin e ciddi eleştiriler geliyor. bu eleştiriler ((inhales)) gerek Avrupa Birliği Komisyonunun ilerleme
[16]
..353637
KAY000096 [v]  raporlarında gerekse • Avrupa Parlamentosunun Türkiye raporlarında ((inhales)) sıkça dile getirilmekte. ((0.1)) işte
[17]
..383940
KAY000096 [v]  Erdoğan ((0.1)) böyle bir ortamda ((0.1)) e Avrupa Birliği e yetkilileriyle görüşecek.
KAY000096 [c]  yetkilileriylen
ANI000086 [v]  ((0.1)) Erdoğan'ın gezisinin Avrupa
[18]
..4142
KAY000096 [v]  ((0.2)) gayet tabi ((0.1)) Türkiye Cumhuriyeti e Başbakanı'nın e birkaç yıl sonra e da olsa e
ANI000086 [v]  Birliği açısından önemi nedir?
[19]
..4344
KAY000096 [v]   Brüksel'e yeniden e bir ziyaret düzenlemesi Avrupa Birliği açısından önemli. ((inhales)) ya diplomatik açıdan bu Avrupa
[20]
..4546
KAY000096 [v]  e Birliği açısından önemli bi ziyaret. ((inhales)) ancak e şunu da belirtmekte • fayda var. • her ne kadar • Avrupa Birliği'
[21]
..47
KAY000096 [v]  nin ee ((0.1)) teknokratik yönetimi olan • komisyon ((inhales)) reform sürecinin e yavaşlamış olduğunu dile getirmiş
[22]
..4849
KAY000096 [v]  olsa da ((inhales)) e Avrupa Birliği'nin e gerçek • karar mekanizması olan Avrupa Birliği Konseyi • yani Avrupa • ülkeleri
[23]
..5051
KAY000096 [v]   devletleri e ve bu devletlerin liderleri ((inhales)) aslında Türkiye'de e reform sürecinin ((inhales)) biraz da yavaştan
[24]
..5253
KAY000096 [v]  alınmasından e o kadar da rahatsız değiller. ((inhales)) bunu/ e bu belki çelişkili görünebilir ama ((inhales)) şöyle bi
[25]
..5455
KAY000096 [v]  örnekle bunu ee doğrulayabiliriz. ((0.2)) e Avrupa Birliği'nin • devletlerinin ((inhales)) Türkiye Cumhuriyeti'ni • e
[26]
..56
KAY000096 [v]  önümüzdeki ((0.1)) e beş on yıl içinde ((0.1)) hatta on beş yıl içinde ((inhales)) üye bir devlet yapmak gibi bir niyetleri
[27]
..5758
KAY000096 [v]  yok. ((inhales)) e şu anda ee Avrupa Birliği'nin izlediği politika ((0.2)) Türkiye'nin ee reform sürecinde kalması ((0.2))
[28]
..60616263
KAY000096 [v]  modernleşmesi ee mümkün olduğu kadar. ((inhales)) ve e Türkiye'nin üyeliği konusunun da ((0.3)) ilerde
KAY000096 [c]  ((pro as ü)
[29]
..646566
KAY000096 [v]  koşullar oluştuğunda özellikle de Avrupa Birliği' ((0.2)) e nin ((0.3)) ee iki bin dörtten ee bu yana ((0.1)) üye olmuş ee
KAY000096 [c]  = Birliği'nin
[30]
..676869
KAY000096 [v]  yeni ülkeleri ((0.4)) hazmettikten sonra bu konuyu ele alması şeklinde. ((inhales)) biraz önce de
[nn]  ((voice in the background))
[31]
..70
KAY000096 [v]  belirttim. ‿Avrupa Birliği'nin iki bin yedi iki bin on dört • bütçe planlamasında Türkiye gibi bi ülkeye yer yok. ((0.3))
[32]
..71
KAY000096 [v]  yani Türkiye'ye yapılacak yardımlar ((0.3)) üyelik ee olasılığında ((inhales)) e öngörülmüş değil. t/ iki bin on dört iki bin
[33]
..7273
KAY000096 [v]  bir yıl/ ((0.1)) iki bin b/ yirmi bir ((inhales)) e planlamasında da ((0.2)) henüz böyle bir ee öngörüde bulunmuş değil.
KAY000096 [c]  ((stuttering))
[34]
..7576
KAY000096 [v]  ((inhales)) ((0.1)) bu nedenle ee Erdogan'ın bu ziyareti de önemli.
ANI000086 [v]  ((0.1)) bu yıl Haziran ayında Avrupa Parlamentosu
[35]
..7778
ANI000086 [v]  seçimleri yapılacak. ((inhales)) hemen öncesinde de Türkiye raporu oylanacak. ((inhales)) peki. ‿Türkiye'nin üyeliği
[36]
..7980
KAY000096 [v]  ((0.2)) büyük olasılıkla olacak. her ne kadar Avrupa Parlamentosu • Avrupa Birliğinin
ANI000086 [v]  ((0.2)) seçim malzemesi olacak mı?
[37]
..81
KAY000096 [v]   ee gerçek ((0.1)) karar mekanizması olmasa da ((inhales)) Avrupa Birliği içinde popülizmin e en ayyuka çıktığı yer.
[38]
8283
KAY000096 [v]  • ((inhales)) Avrupa Birliği • politikalarına karşı siyasi hareketlerin en güçlü oldukları platform Avrupa Parlamentosu.
[39]
84858687
KAY000096 [v]  ((inhales)) ve ekonomik krizle birlikte e bu ee siyasi hareketlerin ((inhales)) Haziran'da yapılacak ee Avrupa
KAY000096 [c]  ((pro as uu)
[40]
..8889
KAY000096 [v]  Parlamentosu seçimlerinde güç kazanmaları da söz konusu. ‿en azından ((inhales)) ilk e belirtiler • e emareler o yönde.
[41]
..9091
KAY000096 [v]   ((0.4)) dolayısıyla Türkiye karşıtı söylemlerin ((inhales)) • özellikle Mart ayından itibaren seçim kampanyasının gerçek
[42]
..93
KAY000096 [v]  anlamda başlayacağı • Nisan ayından itibaren ((inhales)) arttığını gözlemleyebiliriz. gözlemleyeceğiz de büyük
[43]
..9495
KAY000096 [v]  olasılıkla. ((inhales)) burada bi şanssızlığı var Türkiye'nin. ‿o da Avrupa Parlamentosunun Türkiye raporu. ((inhales)) e
[44]
..96
KAY000096 [v]  Mart ayında ((0.2)) Strazburg'da oylanacak. • Mart ayının sonlarında. ((inhales)) bu rapor • Türkiye'yle üyelik
[45]
..97
KAY000096 [v]  müzakerelerine Avrupa Birliğinin başlamasına yeşil ışık yakan bu Parlamentonun ((0.3)) son ((0.1)) Türkiye raporu
[46]
..9899
KAY000096 [v]  olacak. ((inhales)) bu açıdan da önemli. bu • Parlamentonun diyecekleri çok önemli. ((inhales)) ve Parlamento… Haziran
[47]
..100101
KAY000096 [v]   ayından • sonra e • e Temmuz ayında yeni Parlamento ee görev ee başına gelecek. ((inhales)) yeni Parlamentoda yeni
[48]
..102
KAY000096 [v]  simalar ((0.1)) olacak. ((inhales)) yeni Türkiye grubu kurulacak. ((0.1)) bu grubun içinde olacak insanlar hangi siyasi
[49]
..103104
KAY000096 [v]  görüşlerden olacaklar? Türkiye'nin AB'yle ilişkilerine nasıl bakacaklar? ((inhales)) bu sonbahardaki ((0.3)) Komisyon
[50]
..105106
KAY000096 [v]  raporunu da ((0.3)) etkileyecek. zira bu insanlar/ biliyorsunuz bu parlamenterler ((inhales)) Türkiye konusunda görüş
[51]
..107
KAY000096 [v]  belirtiyorlar ((0.1)) kendi ülkelerinde. ((0.4)) ee Avrupa Birliği ((0.1)) platformlarında ee bu aç/ ((0.1)) bu görüşler de
[52]
..108
KAY000096 [v]  Türkiye'de duyuluyor elbette. ((inhales)) e bu açıdan baktığımızda e ne kadar yankı getirecek yeni çıkan ko/ ee •
[53]
..109110111
KAY000096 [v]  Parlamento ((inhales)) • onu da hep beraber göreceğiz. dolayısıyla bu yılın ikinci yarısı ee esas anlamda bu yılın ikinci
[54]
..112113114115116
KAY000096 [v]  yarısı Türkiye e Av/ Avrupa Birliğa ilişkileri açısından ((inhales)) çok çok daha önemli.
KAY000096 [c]  = Birliği
CIN000085 [v]  Süzgeç!
[nn]  ((music))
[55]
..118119120
ANI000086 [v]  Süzgeç • burada sona eriyor. ((0.2)) Pazartesi günü tekrar birlikte oluncaya kadar ((0.1)) iyi hafta sonları!
[nn]  ((music))
[56]
..122123124125126
CIN000085 [v]  Süzgeç ((0.2)) pazartesi ve cuma • saat on dörtte Deutsche Welle'nin katkılarıyla.
CIN000085 [c]  ((name of German news channel))
[nn]  ((music)) ((music))