[1]
012
CIN000085 [v]  politika ((0.1)) Avrupa Birliği • ekonomi bilim dünyası çevre teknoloji • Avrupa • aktüalite • bilim teknik
CIN000085 [c]  ((list intonation)) ((list intonation))
[nn]  ((music))
[2]
..45678
CIN000085 [v]  Süzgeç • başlıyor.
ANI000086 [v]  Süzgeç Özel artık • bir pandemik haline gelen domuz gribinim ((inhales)) Ankara
ANI000086 [c]  = gribininin
[nn]  ((music)) ((music))
[3]
..9
ANI000086 [v]  Üniversitesi Tıp Fakültesi • Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalından Doçent • Doktor Alpay
[4]
..10
ANI000086 [v]  Azap'la inceliyor. ((inhales)) ayrıca Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Ankara Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan
[5]
..1112
ANI000086 [v]  Korkmaz'la da ((inhales)) • kuş gribinde turizmi baltalanan Türkiye'nin ((0.1)) bu sefer ne gibi sorunlarla
[6]
..1314151617
CIN000085 [v]  Süzgeç!
ANI000086 [v]  karşılaşabileceğini konuştuk. dünyadaki domuz gribi korkusu devam ediyor. Dünya
[nn]  ((music)) ((music))
[7]
..18
ANI000086 [v]  Sağlık Örgütü domuz gribini dünya genelinde giderek büyüyen bir risk olarak görüyor. ((inhales)) salgın evrelerini
[8]
..19
ANI000086 [v]  ((0.1)) birle altı arasında derecelendiren örgüt ((inhales)) domuz gribi hakkındaki alarm düzeyini ((0.2)) dördüncü
[9]
..2021
ANI000086 [v]  evreden ((0.2)) beşinci evreye çıkardı. ((inhales)) alarm düzeyinin arttırılmasının nedeni olarak ((inhales)) hastalığın • en
[10]
..2223
ANI000086 [v]   az iki ülkede • insandan insana bulaştığının doğrulanması gösterildi. ((0.2)) ((inhales)) artık bir ((0.1)) pandemiden
ANI000086 [c]  ((emphatically))
[11]
2425
ANI000086 [v]  ((0.1)) yani • etki alanı çok geniş bir salgından söz edilmeye başlandı. ((0.2)) ((inhales)) Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri
[12]
..26
ANI000086 [v]  hastalığın aşısının üretilmesi çabalarının hızlandırılması çağrısında bulundu. ((0.1)) ((inhales)) Dünya Sağlık Örgütü'nün
[13]
..2728
ANI000086 [v]  Genel Direktör Vekili Keiji Fukuda'ysa ((inhales)) • alarm düzeyinin altıncı evreye yükseltilmesi durumunda ((inhales))
[14]
..29
ANI000086 [v]  bunun ((0.1)) küresel bir salgın anlamına geleceğini söyledi. ((0.1)) Fukuda ((0.5)) bu başlangıçta bir domuz gribi
[15]
..3031
ANI000086 [v]  virüsüydü ((0.1)) yeni bir domuz gribi virüsü ((inhales)) ancak şimdi insandan insana geçerek ((0.2)) aşağı yukarı bir
[16]
..3334
ANI000086 [v]  insan gribi virüsü gibi hareket ediyor ((0.1)) dolayısıyla şu anda ((0.2)) insanların domuzlardan virüs kaptığı konusunda
[17]
..3536
ANI000086 [v]   bir kanıt • göremiyoruz. ((inhales)) domuz eti ya da benzeri ürünlerin • insanlar açısından risk • teşkil ettiğini
[18]
..37
ANI000086 [v]  gösterecek • bir kanıtımız yok. ((inhales)) • bu ((0.1)) insandan insana geçen bir virüs gibi görünüyor ((0.2)) dedi.
[19]
..39
ANI000086 [v]  ((0.5)) hastalığın yayılmasını önlemek için göz önünde bulundurulan seçeneklerden biri ((inhales)) hastalıktan etkilenen
[20]
..4041
ANI000086 [v]   ülkelere yapılacak seyahatlerle ilgili ((0.2)) resmi bir uyarı yayımlanması. ((inhales)) Fransa'ysa bir adım daha ileri
[21]
..4243
ANI000086 [v]  giderek ((0.1)) Avrupa'dan Meksika'ya • tüm uçuşların geçici olarak yasaklanmasını talep ediyor. ((inhales)) öte yandan
[22]
..44
ANI000086 [v]  domuz gribinin ortaya çıktığı Meksika'da da önlemler arttırılıyor. ((inhales)) Meksika Devlet Başkanı ((0.1)) Felipe
[23]
..4546
ANI000086 [v]  Calderon ((0.1)) halkı domuz gribi salgınının etkilerini azaltmak için ((inhales)) • bir • beş Mayıs tarihleri arasında
[24]
..47
ANI000086 [v]  evlerinden dışarı çıkmamaya çağırdı. ((0.1)) ((inhales)) ülkede beş gün süreyle bazı bakanlıklarla devlet ((0.1)) daireleri
[25]
..4849
CIN000085 [v]  Süzgeç!
ANI000086 [v]  de dahil olmak üzere ((inhales)) • tüm zorunlu olmayan ((0.1)) iş ve hizmetler ((0.2)) askıya alınacak.
[nn]  ((music))
[26]
..515253
CIN000085 [v]  
ANI000086 [v]  ((0.1)) domuz gribi yayılmaya devam ederken önemli geçiş noktalarından Türkiye'de önlemler arttırıldı.
[nn]  ((music))
[27]
5455
ANI000086 [v]  ((inhales)) uzmanlar Türkiye'nin risk altında olduğu uyarısını yaparken ((inhales)) turizm sektörü • salgınlara karşı
[28]
..56
ANI000086 [v]  ((0.1)) tecrübeli olduklarını söylüyor. ((0.2)) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon
[29]
..5758
ANI000086 [v]  Hastalıkları Anabilim Dalından ((inhales)) Doçent Doktor Alpay • Azap'ı dinliyoruz.
ANI000086 [c]  ((Alpay Azap's speech starts at event 74))
XFE000092 [v]  • Ankara'daki Esenboğa Havalimanı
[30]
..59
XFE000092 [v]  Sağlık Denetleme Merkezinde ((inhales)) domuz gribine karşı yürürlüğe sokulan önlemlerin hayata geçirilmesi için
[31]
606162
XFE000092 [v]  ((inhales)) ((0.1)) yoğun çaba harcanıyor. ((0.1)) ((inhales)) • ardı ardına toplantılar yapılıyor ((inhales)) • ve yurt
[32]
..6364
XFE000092 [v]  dışından gelen uçaklarda ((inhales)) sağlık kontrolünü yapacak sağlık ekiplerinin sayısı arttırılıyor. ((0.3)) ((inhales)) •
[33]
..6566
XFE000092 [v]  emniyet görevlileri domuz gribi konusunda eğitiliyor. ((inhales)) ancak mikrofonumuzu uzattığımız yolcular ((inhales))
[34]
..6768
XFE000092 [v]  henüz • domuz gribi konusunda bir endişe duymuyor.
XMA000094 [v]  ((0.4)) olacaksa Allah'ın işi. ‿e ((0.2)) olmayacaksa bişey yok.
XMA000094 [c]  ((laughing))
[35]
6970
XFE000092 [v]  ((0.2)) havalimanındaki eczaneye de • domuz gribi konusunda henüz herhangi bir soru yöneltilmemiş.
XMA000093 [v]  ((0.1)) bizim
[36]
..71
XMA000093 [v]  ((0.1)) başımıza gelmeden ((0.3)) hiçbir şey farketmememiz olağan bişey. ((0.3)) yani bi yakınının başına gelen
[37]
..72
XFE000092 [v]  ((0.5)) ancak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik • Bakteriyoloji ve
XMA000093 [v]  muhtemelen gelip soracaktır daha sonra da.
[38]
..7374
ALP000090 [v]  ((0.2)) küreselleşen
XFE000092 [v]  Enfeksiyon Hastalıkları ((inhales)) Anabilim Dalından Doçent Doktor Alpay Azap ((0.3)) uyarıyor.
[39]
..75
ALP000090 [v]  dünyamızda Türkiye de önemli geçiş noktalarından bi tanesi. ((0.1)) ee • dolayısıyla Türkiye'de bi risk • görüyoruz.
[40]
7677
XFE000092 [v]  ((0.4)) Azap • ülkenin almakta olduğu önlemlerin ((inhales)) Dünya Sağlık Örgütü'nün benimsediği yaklaşımın bir
[41]
..7879
XFE000092 [v]  parçası olduğuna ((inhales)) ve bunların önemli miktarda faydası olacağına işaret etmekle birlikte ((inhales))
[42]
..80
ALP000090 [v]  ((0.3)) bu hastalığın
XFE000092 [v]  havaalanlarında alınan önlemlerin yeterliliği konusunda • kaygılı olduklarını ifade ediyor.
[43]
..8182
ALP000090 [v]  ((inhales)) şikayetleri ortaya çıkmadan ((0.3)) kişiler bu hastalığı ((0.1)) bir ila iki gün öncesinden ((inhales))
[44]
..83
ALP000090 [v]  bulaştırabiliyorlar. ((0.2)) dolayısıyla ((0.1)) bu yöntemle bu ((0.1)) kişileri yakalama şansımız olmayacak. o kişi ülkeye
[45]
..84
ALP000090 [v]  giriş yaptıktan ((inhales)) yirmi dört kırk sekiz saat sonra hastalanacak. ((0.2)) ve o zamana kadar da ((inhales)) e
[46]
..85
ALP000090 [v]  bulaştırmış olacak zaten.
XFE000092 [v]  ((0.3)) Türkiye'de domuz gribi salgınına karşı iyi bir işleyiş olduğunu vurgulayan Azap
[47]
..87
XFE000092 [v]  ((inhales)) çalışmaların çok şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini söylüyor. ((0.2)) Alpay Azap ayrıca domuz
[48]
..88
ALP000090 [v]  ((0.1)) normal insan gribinden • korunmak için ne yapmak gerekiyorsa
XFE000092 [v]  gribinden korunmanın yollarını şöyle anlatıyor.
[49]
..89
ALP000090 [v]  ((0.1)) burda da onu yapmak gerek aslında. ((0.1)) ((inhales)) hasta kişilerin maskeyle dolaşması çok daha kritik. çünkü
[50]
..91
ALP000090 [v]  bu virüs asıl olarak • bu hasta kişilerin ((inhales)) solunum salgılarının ((0.1)) sağlam kişilere • ulaşmasıyla oluyor.
[51]
9293
ALP000090 [v]  ((inhales)) asıl bulaş yolu çok ihmal edilen bi bulaş yoludur. ‿bu ellerle oluyor aslında.((inhales)) bunu önlemenin en
[52]
..9495
ALP000090 [v]  güzel yolu da ellerini yıkamaları ((0.1)) veya alkollü • ee ((0.1)) mendillerle silmeleri. sık sık yapmalarını öneriyoruz.
[53]
9697
ALP000090 [v]  ((0.1)) ve • ellerini gözlerine ((inhales)) burunlarına götürme alışkanlığından ((inhales)) uzak ((0.1)) durmalarını ((0.2))
[54]
..9899
ALP000090 [v]  öneriyoruz.
XFE000092 [v]  ((0.4)) Azap ((0.1)) domuz gribinin tedavisinin mümkün olduğunu söylemekle birlikte ((inhales)) • önemli
[55]
..100
ALP000090 [v]  ((0.4)) e grip ((0.1)) virüsüne karşı geliştirilmiş olan farklı gruplardan ilaçlar söz konusu.
ALP000090 [c]  
XFE000092 [v]  bir noktaya işaret ediyor.
[56]
..102
ALP000090 [v]  ((inhales)) bi takım kaygılarımız var. • bu ilaç gruplarından bazılarına acaba dirençli mi bu ((0.1)) domuz virüsü? ((0.2))
ALP000090 [c]  ((louder))
[57]
..104
ALP000090 [v]  ((inhales)) ama en azından dirençli olmadığını düşündüğümüz ya da ((inhales)) • yüksek dozda kullandığımızda o
[58]
..105106
ALP000090 [v]  direnci aşacağını düşündüğümüz ilaçlar ((0.1)) var. ((0.4)) tabi tedavi konusundaki en kritik ((0.1)) konu… ((inhales))
[59]
..107
ALP000090 [v]  ((0.2)) tedavinin olabildiğince erken başlanması gerekiyor. ((0.1)) ilk kırk sekiz saat içerisinde başlandığı zaman
[60]
..108
ALP000090 [v]  ((inhales)) ((0.2)) tedaviden çok iyi sonuçlar • alıyoruz. ((0.2)) ((inhales)) o yüzden semptom gösteren kişilerin ((0.2))
[61]
..109
ALP000090 [v]  mutlaka e erken dönemde doktora başvurmalarında fayda var.
XFE000092 [v]  ((0.3)) Alpay Azap • insanlardaki domuz gribi virüsünün
[62]
..110
ALP000090 [v]  ((0.2))
XFE000092 [v]   yayılmasını önleyecek ((0.3)) yeterlilikte aşı olmadığını ifade ediyor ((inhales)) ve • şu noktaya dikkat çekiyor.
[63]
..112
ALP000090 [v]  tüm dünya nüfusunu etkili bir şekilde aşılamaya yetecek aşı üretilmesi mevcut teknik alt yapıyla zaten mümkün değil.
[64]
113114115116117118
CIN000085 [v]  Deutsche Welle Süzgeç!
CIN000085 [c]  ((name of German news channel)), ((slowly))
ANI000086 [v]  Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
[nn]  ((music)) ((music)) ((music))
[65]
..119
ANI000086 [v]  Ankara Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Korkmaz'la da ((inhales)) • kuş gribinde turizmi baltalanan Türkiye'
[66]
..120121
ANI000086 [v]  nin • bu sefer ne gibi sorunlarla karşılaşabileceğini konuştuk.
GOK000091 [v]  ((0.3)) biliyorsunuz kuş gribi konusunda biz çok sıkıntı
[67]
..122123
GOK000091 [v]  çektik. ((inhales)) ((0.1)) özellikle turizm açısından ee bu ee gribin yaşandığı günlerde ((inhales)) • çok büyük sayıda
GOK000091 [c]  
[68]
..125126
GOK000091 [v]  turist kaybımız oldu. ‿dolayısıyla ee o anlamda ((0.2)) e oldukça tecrübeliyiz sayılabilir. ‿((inhales)) ((0.3))
GOK000091 [c]  ((lengthening))
[69]
..128
GOK000091 [v]  şimdi ee dünya çapında ((inhales)) Meksika'ya • gidilmeyeceği için ee en azından çok büyük sayıda iptaller olacağı için
[70]
129130
GOK000091 [v]  (e) ((0.1)) bunların ((inhales)) ((0.2)) ee • kuzey tarafına yani Amerika ve Meksika tarafına yönlenmesi yerine daha
[71]
..131
GOK000091 [v]  ziyade aşağılara Akdeniz çanağına e yönlenmesi de söz konusu olduğu için ((inhales)) ((0.1)) burada Türkiye'nin bir
[72]
..132133134135136137
CIN000085 [v]  Süzgeç!
ANI000086 [v]  Süzgeç Özel ((0.1)) burada sona eriyor. ((0.1)) podcast
ANI000086 [c]  eng: internet
GOK000091 [v]  avantajı da olabilir.
[nn]  ((music)) ((music))
[73]
..138139140141142143144
ANI000086 [v]  için ((0.1)) radyo ODTÜ com t r ve ((0.1)) itunes podcast dizini. ((0.3)) iyi hafta sonları!
ANI000086 [c]  yayını radyoodtü.com.tr((eng pro))
[74]
145146147148149150
CIN000085 [v]  Süzgeç ((0.2)) pazartesi ve cuma • saat on dörtte Deutsche Welle'nin katkılarıyla.
[nn]  ((music)) ((music))