[1]
01234
CIN000085 [v]  İnce Çizgi!
GOK000133 [v]  iyi pazarlar sayın dinleyiciler! • ben ((0.1)) Radyo ODTÜ Haber'den Gökben Çalışkan.
[nn]  ((music)) ((music)) ((music))
[2]
567
GOK000133 [v]  ((inhales)) bugün otuz bir Mayıs iki bin dokuz. ((0.1)) siyasetin çizdiği İnce Çizgi'de • bir kez daha birlikteyiz. ((1.1))
[3]
..8
GOK000133 [v]  Türkiye günlerdir • Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesi kararını konuşuyor. • ((inhales)) mayınların
[4]
..9
GOK000133 [v]  temizlenmesine yönelik olan Meclis gündemindeki tasarı ((0.3)) Suriye sınırındaki mayınların temizliğinin • ihaleyle
[5]
..10
GOK000133 [v]  özel yabancı şirketlere verilmesini ((inhales)) karşılığında da • temizlenen alanların • kullanım hakkının ((inhales)) kırk
[6]
..11
GOK000133 [v]  dört yıllığına bu şirketlere devrini içeriyor. ((0.4)) ((inhales)) Suriye sınırında iki yüz on altı bin dönüm arazide ((inhales))
[7]
..1314
GOK000133 [v]   toplam • altı yüz bin dolayında mayın olduğu söyleniyor. ((0.1)) ((inhales)) Türkiye'nin imza koyduğu Ottava
GOK000133 [c]  Ottovo
[8]
..1617
GOK000133 [v]  Sözleşmesi'ne göre • arazinin iki bin on dört yılına kadar temizlenmesi gerekiyor. ((inhales)) sel ve toprak hareketliliği
[9]
..18
GOK000133 [v]  nedeniyle eski haritaların geçerliliğini yitirdiği ((0.3)) mayınların çok farklı yerlerde olabileceği de ((0.1)) kaydediliyor.
[10]
1920
GOK000133 [v]  ((inhales)) bir mayının üretim maliyeti birkaç dolar ((0.1)) temizliği ise ((0.1)) bin beş yüz dolar civarında. ((0.1))
[11]
..21
GOK000133 [v]  ((inhales)) beş on dakika içinde mayını yerleştirmek mümkün. ((inhales)) ancak ((0.1)) temizlemek için ((0.1)) ortalama
GOK000133 [c]  ((slowly))
[12]
..22232425
CIN000085 [v]  İnce Çizgi!
GOK000133 [v]  ((0.2)) yüz saatlik • bir mesai gerekiyor. Suriye sınırının mayınlardan temizlenmesine
GOK000133 [c]  
[nn]  ((music)) ((music)) ((music))
[13]
..2627
GOK000133 [v]  ilişkin tasarıya yönelik tartışmalar giderek ((0.1)) büyüyor. ((inhales)) tepkileri eleştiren Başbakan Erdoğan ((inhales))
[14]
..28
GOK000133 [v]  son otuz kırk yıldır belli meseleler açıldığında ((0.1)) Türkiye bölünüyor diyerek ((0.1)) her türlü reformun önünün
[15]
..2930
GOK000133 [v]  kesildiğini belirtiyor. ((0.1)) ((inhales)) vatanseverlik kisvesi altında Türkiye'yi • kronik sorunlara ((0.1)) adeta mahkum
[16]
..3132
GOK000133 [v]  ettiler ((inhales)) hiç kimsenin bu ülkeyi bu kadar küçük düşürmeye hakkı • yoktur diyen Başbakan ((inhales)) vatanı
[17]
..333435
GOK000133 [v]  sevmek vatanseversiz ((0.4)) likse ((0.2)) biz • kimseden daha az vatansever değiliz ((0.1)) şeklinde konuştu. ((0.2))
GOK000133 [c]  = vatanseversizlikse
[18]
..36
GOK000133 [v]  ((inhales)) CHP lideri Deniz Baykal da arazilerin temizlenmesine değil ((inhales)) yabancı bir şirkete verilmesine karşı
[19]
..3738
GOK000133 [v]  çıktıklarını yineledi. ((0.2)) ((inhales)) Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'se ((0.3)) kimseye söz verilmiş değildir •
[20]
..39
GOK000133 [v]  kimseye hakimiyet hakkı devredilmiyor ((inhales)) Kıbrıs gibi olacak benzetmesi yanlıştır • attığım iki imzanın da
[21]
..40
GOK000133 [v]  arkasındayım diye konuşuyor. ((0.4)) ((inhales)) hükümetin • mayın temizliği ile ilgili Meclise gönderdiği tasarı ((0.2))
[22]
..4243
GOK000133 [v]  Genel Kurulda henüz kabul edilmedi. ((inhales)) tasarıya ((0.1)) muhalefet ((0.1)) şiddetle karşı çıkıyor.
GOK000133 [c]  ((slowly))
[nn]  ((music))
[23]
..45
GOK000133 [v]  ((inhales)) diğer taraftan • egemenlik mi devrediliyor topraklarımız elden mi çıkıyor tampon bölge mi oluşturuluyor
[24]
..46
GOK000133 [v]  ((0.1)) eleştirilerine ((inhales)) Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül cevap veriyor. • ((inhales)) Adalet Komisyonunda
[25]
..47
GOK000133 [v]  milletvekillerinin sorularını yanıtlayan • Gönül ((inhales)) daha önce Genel Kurmaya verilen görevin • maliyet hesabı
[26]
..48495051
GOK000133 [v]  yüzünden Bakanlar Kurulu kararıyla ((inhales)) Maliye Bakanlığına devred ((0.4)) dildiğini belirtiyor. ((0.2)) ((inhales))
GOK000133 [c]  = devredildiğini
[27]
..52
GOK000133 [v]  Vecdi Gönül'ün verdiği bilgilere göre ((0.1)) önce hizmet alımı ((0.4)) sonra ((0.1)) yap işlet devret yöntemi kullanılacak.
[28]
53545556
GOK000133 [v]  ((0.2)) temizlikten sonra sınır güvenliği yeni karakollar dikenli ve elektrikli tellerle sağlamlaştırılacak. ((inhales))
GOK000133 [c]  ((list intonation))
[29]
..5758
GOK000133 [v]  yaklaşık ((0.1)) elli metre enindeki bölge temizlenip ((0.2)) Silahlı Kuvvetlere iade edilecek ((inhales)) • ve toprağın
[30]
..59
GOK000133 [v]  tarıma elverişli olup olmadığı ((0.2)) ortaya çıkacak. ((0.4)) ((inhales)) Kıbrıs gibi olacak yaklaşımına • şiddetle tepki
GOK000133 [c]  ((pro as tep i
[31]
..61626364
GOK000133 [v]  • gösteren ((0.6)) Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ((0.3)) bu bir ((0.1)) kiralama sözleşmesidir ((0.1)) hakimiyet
GOK000133 [c]   ki))
[32]
..6566676869
CIN000085 [v]  İnce Çizgi!
GOK000133 [v]  verilmesi değildir ((0.2)) kimseye • söz verilmemiştir diyor. ((2.0)) ((inhales)) sayın
GOK000133 [c]  ((slowly))
[nn]  ((music)) ((music)) ((music))
[33]
..70
GOK000133 [v]  dinleyiciler • Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesine dair karar ((inhales)) siyasetçilerin gündeminde olduğu
[34]
..7172
GOK000133 [v]  kadar ((0.1)) basının da gündeminde ((0.1)) önemli yer tuttu. ((0.2)) ((inhales)) Milliyet gazetesi yazarı Fikret Bila ((0.1))
[35]
..73
GOK000133 [v]  yirmi dokuz Mayıs • iki bin dokuz tarihli yazısında ((0.2)) mayın işinde AKP gurubu da • isteksiz başlığını kullandı.
[36]
747576
SUN000217 [v]  ((0.8)) ((inhales)) Başbakan Recep Tayyip Erdoğan mayın temizleme ve arazinin kırk dört yıllığına • temizleyecek şirkete
[37]
..77
SUN000217 [v]   verilmesine ilişkin yasa tasarısını Meclisten geçirmekte zorlandı. • ((inhales)) AKP muhalefet partilerinin bu konudaki
[38]
..78
SUN000217 [v]  önerisini dikkate almak zorunda kaldı. • ((inhales)) yasa tasarısının dün görüşülmemesi konusunda da görüş birliğine
[39]
..7980
SUN000217 [v]  varıldı. • ((inhales)) Türkiye Büyük Millet Meclisi Danışma Kurulunda mayınların temizlenmesi ile • arazinin işletilmesi
[40]
..81
SUN000217 [v]  işinin birbirinden ayrılması yönünde eğilim belirdi. • ((inhales)) ancak AKP Grup Başkan Vekili Bekir Bozdağ • ayrılma
[41]
..82
SUN000217 [v]  konusunda kesin bir ifade kullanmadı. • sadece ilgili maddenin • yeniden görüşülmesinin söz konusu olacağını
[42]
..8384
SUN000217 [v]  söyledi. ((inhales)) Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili • Kemal Anadol'sa ((0.1)) uzlaşmanın yeniden görüşme
[43]
..8586
SUN000217 [v]  üzerinde değil ((0.1)) iki işin birbirinden ayrılması konusunda olması gerektiğini anımsatarak ((inhales)) Bozdağ'ın
[44]
..8788
SUN000217 [v]  yaklaşımına karşı çıktı. ((inhales)) bu konuda dikkat çekici bir yön de • Başbakan Erdoğan'ın bu konuda kendisini
[45]
..8990
SUN000217 [v]  sürekli destekleyen gazetelerden • ilk • kez • açık • ve sert eleştiriler almış olmasıydı. ((inhales)) sadece Yeni Şafak
[46]
..91
SUN000217 [v]  gazetesinden dört yazar bu konuda Erdoğan'ı eleştirdi. ((inhales)) Hakan Albayrak • Mehmet Şeker • Özlem Albayrak
SUN000217 [c]  ((list intonation))
[47]
..9293
SUN000217 [v]  ((0.1)) İbrahim Karagül ve ((0.1)) Bugün gazetesinden Ahmet • Taşgetiren gibi yazarlar ((inhales)) Suriye sınırının
SUN000217 [c]  
[48]
..9495
SUN000217 [v]  mayından temizlenmesi ve arazinin temizleyecek şirkete kırk dört yıllığına verilmesine karşı çıktılar. ((0.1)) ((inhales))
[49]
..96
SUN000217 [v]  tepkilerin ortak noktası mayın temizleme ve araziyi işletme işinin bir İsrail şirketine verileceği yönündeki yaygın
[50]
..9798
SUN000217 [v]  duyumlardı. ((0.3)) İsrail şirketi konu olmasaydı belki bu kadar sert tepki olmazdı. • ama ortaya çıkan izlenim yine de
[51]
99100
SUN000217 [v]  ((0.2)) Erdoğan'ın öngördüğü yöntemin bu yazarları da rahatsız ettiği yönündeydi. ((inhales)) mayın temizleme ve
[52]
..101102
SUN000217 [v]  arazinin işletilmesi yasasından sadece yazarlar değil ((0.2)) AKP milletvekilleri de rahatsızlık duydular. ((inhales))
[53]
..103
SUN000217 [v]  milletvekilleri ortaya çıkıp açıkça eleştiri yapmadılar. ((inhales)) Başbakan Erdoğan'ı karşıya almak istemediler. ((0.2))
[54]
..105
SUN000217 [v]  böyle bir risk üstlenmediler. ((inhales)) buna karşılık söz konusu yasa tasarısının görüşülmesi sırasında birçok AKP
SUN000217 [c]  ((fast))
[55]
..106
SUN000217 [v]  milletvekillinin • oylamaya katılmamış olması ((0.1)) bu konuda isteksizlik • ayak süreme olarak değerlendirildi.
SUN000217 [c]  
[56]
..108
SUN000217 [v]  ((inhales)) yasa tasarısının dört maddesi Genel Kuruldan AKP oylarıyla geçti. ((inhales)) oylama sonuçlarına
[57]
..109110
SUN000217 [v]  bakıldığındaysa ((0.1)) kabul oylarının ezici bir çoğunlukta olmadığı görüldü. ((0.3)) örneğin • işaretle oylanan birinci
[58]
..111112
SUN000217 [v]  madde • dışında yasa tasarısının ikinci maddesi yüz seksen yedi oyla ((0.1)) üçüncü maddesi yüz doksan iki oyla ((0.2))
[59]
..114115
SUN000217 [v]   dördüncü maddesi yüz doksan dört oyla kabul edildi. ((inhales)) karar yeter sayısının yüz seksen dört • AKP'nin
[60]
..116
SUN000217 [v]  milletvekili sayısının üç yüz otuz sekiz olduğu düşünülürse ((0.1)) AKP grubunun bu tasarının yasalaşması konusunda •
[61]
..117
SUN000217 [v]   fazla istekli olmadığı sonucuna varılabilir. • ((inhales)) AKP tasarıyı ikiye bölmeye veya bazı maddelerini yeniden
[62]
..118
SUN000217 [v]  görüşmeye razı bir konuma geldi. ((0.2)) AKP'nin bu şekilde geri adım atmasında muhalefet partilerinin tasarıyı
[63]
..119
SUN000217 [v]  engelleme çabalarının yanı sıra ((0.1)) AKP grubunda hissedilen gönülsüzlüğün de etkili olduğu söylenebilir. ((0.1))
[64]
..121
SUN000217 [v]  ((inhales)) AKP'nin yasa tasarısının yeniden düzenlenmesi konusunda muhalefetin • iki işi birbirinden ayırma önerisini
[65]
..122123124125126
CIN000085 [v]  İnce Çizgi!
GOK000133 [v]  ((0.8))
SUN000217 [v]  dikkate almaması ((inhales)) yasalaşmayı yeniden zora sokacaktır.
[nn]  ((silence, music)) ((music))
[66]
..127
GOK000133 [v]  ((inhales)) Milliyet gazetesi yazarı Fikret Bila'nın yirmi dokuz Mayıs • iki bin dokuz tarihli yazısından bir alıntıydı ((0.2))
[67]
..128129
GOK000133 [v]  dinlediğimiz. ((0.2)) ((inhales)) Hürriyet gazetesi yazarı Feraye Tınç'sa ((0.1)) yirmi dokuz Mayıs iki bin dokuz tarihli
GOK000133 [c]  ((loudly))
[68]
..130131
GOK000133 [v]  yazısında ((inhales)) • mayın anlaşmasının • özü ((0.2)) insan • mesajını • veriyor.
GOK000133 [c]  ((slowly))
SUN000218 [v]  ((0.9)) ((inhales)) Suriye sınırı
[69]
..132
SUN000218 [v]  boyunca mayınlanmış arazinin temizlenmesi ile ilgili İhale Kanun tasarısının yeniden gözden geçirilmesi doğru bir
[70]
..133134
SUN000218 [v]  karar. ((inhales)) çünkü tasarı ((inhales)) sanki bir şablonu uygun biçimde hazırlanmış izlenimi veriyor. ((0.4)) ((inhales))
[71]
..135
SUN000218 [v]   mesele mayınların temizlenmesinden çok arazinin kırk dört yıllığına kiralanmasıymış gibi bir yaklaşım öne çıkıyor
[72]
..136137
SUN000218 [v]  tasarıda. ((0.2)) ((inhales)) örneğin ((inhales)) mayından temizlenecek alanların dışındaki alanların da yükleniciye
[73]
..138
SUN000218 [v]  bırakılmasından söz ediliyor. ((0.6)) ihalenin müstakil kullanımı mümkün olmayan ve bu taşınmazlarla bütünlük teşkil
[74]
..139140141
SUN000218 [v]  eden hazineye ait diğer taşınmazların ((inhales)) tarımsal faaliyette kullandırılmak üzere yükleniciye bırakılması
[75]
..142
SUN000218 [v]  karşılığı yapılması öngörülmüştür. ((0.1)) ((inhales)) ayrıca söz konusu alanda bulunan ve diğer kamu kurum ve
[76]
..143
SUN000218 [v]  kuruluşlarına ait olan taşınmazların da ((inhales)) aynı yöntemle ihale edilmesine imkan tanınmıştır deniyor. ((0.1))
[77]
..145
SUN000218 [v]  ((inhales)) askeri bölgeler ve sınır boyu güvenlik için gerekli alanlar dışarıda bırakılmış ama ((inhales)) onun dışında ne
[78]
..146147
SUN000218 [v]  var ne yok ((inhales)) mayınları temizleyeceğim diyen firmanın tasarrufuna kırk dört yıllığına verilebilecek. ((1.1))
[79]
..148
SUN000218 [v]  hükümet adına tasarıyı savunanlar • petrol su gibi yeraltı zenginliklerinin güvence altına alındığını söylüyorlar. ((0.6))
[80]
..150
SUN000218 [v]  ((inhales)) mesela Maden Kanunu'nda Bakanlar Kurulunun yetkisinin ne kadar geniş olduğunu farkeder ((inhales)) kırk
[81]
..151
SUN000218 [v]  dört yıl gibi uzun bir zaman dilimi içinde gerçekleşecek tasarruflar için ((inhales)) bugünden kefil olunamayacağını
[82]
..152153
SUN000218 [v]  görürsünüz. ((0.5)) ((inhales)) olaya yabancı düşmanlığı penceresinden bakmıyorum. ((0.7)) ((inhales)) bölgenin
[83]
..154155
SUN000218 [v]  mayından arındırılması işi ile bu toprakların ihalesi işini birleştirmekte ((inhales)) art niyet sezdiğim için •
SUN000218 [c]  ((pronounced as: birlieştirmek de))
[84]
..156157
SUN000218 [v]  doğru bulmuyorum. ((0.4)) ((inhales)) evet. ‿Türkiye bu mayınları temizlemekle yükümlü. ((0.2)) ((inhales)) Prenses
[85]
..158
SUN000218 [v]  Diana'nın • öncülük ettiği kara mayınlarına karşı kampanyanın ((0.1)) özü insan. ((0.2)) ((inhales)) temizlenecek olan
[86]
159160161
SUN000218 [v]  insanlar da ((0.2)) o mayınlı arazinin yükünü taşıyanların olmalı. ((1.0)) ((inhales)) hemen GAP ((0.1))
SUN000218 [c]  ((probably meant: araziler de))
[87]
..162163
SUN000218 [v]  bölgesinde su kullanmayı bilmedikleri için toprakları tuzlandıran çiftçileri hatırlatanlar olacak. ((0.1)) ((inhales)) bu
[88]
..164
SUN000218 [v]  arazinin bölge halkı tarafından en iyi biçimde değerlendirilmesi için modern bir proje yapılabilir. • ((inhales)) bu
[89]
..165166167
CIN000085 [v]  İnce Çizgi!
SUN000218 [v]  projeye ortaklar da alınabilir. ((0.3)) önemli olan ((0.2)) bölge halkının ((0.1)) önceliği.
[nn]  ((silence, music)) ((music))
[90]
..169170
GOK000133 [v]  Hürriyet gazetesi yazarı Feraye Tınç'ın yirmi dokuz Mayıs • iki bin dokuz tarihli yazısından bir alıntıydı ((0.2))
[nn]  
[91]
..171172
GOK000133 [v]  dinlediğimiz. ((0.4)) ((inhales)) sayın dinleyiciler Genel Kurmay Başkanlığı • Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesi •
[92]
..173174
GOK000133 [v]   konusunda ((0.2)) NATO'yu adres gösteriyor. • ((inhales)) Genel Kurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral
[93]
..175176
GOK000133 [v]  Metin Gürak ((inhales)) yirmi iki Mayıs'ta düzenlediği haftalık • basın bilgilendirme toplantısında • bu konuyu
GOK000133 [c]  =
[94]
..178
GOK000133 [v]  diğerlendirdi. • ((inhales)) Tuğgeneral Gürak ((inhales)) mayın temizliğinin bedeli ödenmek kaydıyla hizmet alımı
GOK000133 [c]  değerlendirdi
[95]
..179
GOK000133 [v]  yöntemiyle yapılması ((inhales)) ve bu kapsamda • uluslararası deneyime sahip olan NATO'nun dikkate alınması uygun
[96]
..180
GOK000133 [v]  bir hareket tarzı olarak düşünülmüş ((inhales)) ve • bu görüşler ((0.2)) zamanında ((0.1)) ilgili mercilere ((0.2))
[97]
..181182
GOK000133 [v]  gönderilmiştir ((0.1)) dedi. ((1.5)) Türkiye Suriye sınırına ((0.2)) mayınlar • bin dokuz yüz • elli dokuz yılında döşendi
[98]
..183184185
GOK000133 [v]  sayın dinleyiciler. ((inhales)) Hatay'dan başlayıp • Kilis • Gaziantep Şanlıurfa Mardin ve Şırnak'a kadar uzanan üç yüz
GOK000133 [c]  ((list intonation))
[99]
..187
GOK000133 [v]  elli metre derinlikte ((inhales)) ve beş yüz on kilometre uzunluğundaki alanı kapsıyor bu mayınlar. ((inhales)) alan • yüz
[100]
..188
GOK000133 [v]   yetmiş sekiz milyon beş yüz bin metrekareyi ((0.1)) buluyor ((inhales)) ve ((0.1)) büyüklüğü ((0.2)) yaklaşık ((0.1)) iki •
GOK000133 [c]  ((slowly))
[101]
..189190
GOK000133 [v]  Kıbrıs ((0.1)) kadar. ((0.6)) ((inhales)) Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahip olduğu mayın temizleme yeteneğinin muhabere
GOK000133 [c]  ((fast))
[102]
..191
GOK000133 [v]  alanında askeri ihtiyaçlara cevap verecek yeterlilikte olduğunu anlatan • Tuğgeneral ((0.1)) Gürak ((inhales)) bu
[103]
..192193
GOK000133 [v]  büyüklükteki mayınlı bir alanın temizlenebilmesi için mevcut ((0.1)) teçzihat ((0.1)) tamamen farklı ((inhales)) halen TSK
GOK000133 [c]  ((slowly))
[104]
..194
GOK000133 [v]  'da mevcudu bulunmayan ((0.2)) modern mayın temizleme teçhizatına ((inhales)) ve özel eğitilmiş ((0.1)) uzman
[105]
..195196197198199
CIN000085 [v]  İnce Çizgi!
GOK000133 [v]  personele ihtiyaç var • dedi. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Suriye sınırındaki
[nn]  ((music)) ((music)) ((music))
[106]
..200201
GOK000133 [v]  mayınların temizlenmesine yönelik tasarı ((0.1)) haftanın ((0.2)) İnce Çizgi'sine yerleşti. ((0.3)) ((inhales)) mayınların
GOK000133 [c]  ((slowly)) ((fast))
[107]
..202203
GOK000133 [v]  temizlenmesine yönelik olan Meclis gündemindeki tasarı ((0.2)) Suriye sınırındaki mayınların temizliğinin ((0.1)) ihale
GOK000133 [c]  
[108]
..204
GOK000133 [v]  aracılığıyla özel yabancı şirketlere verilmesini ((inhales)) karşılığında da ((0.2)) temizlenen alanların kullanım hakkının
[109]
205206
GOK000133 [v]  ((inhales)) kırk dört yıllığına ((0.1)) bu şirketlere devrini • içeriyor. ((0.3)) ((inhales)) bu girişim ((0.2)) farklı tarafların
[110]
..207208
GOK000133 [v]  farklı görüşlerinin çarpıştığı zeminde tartışılmaya devam ediyor sayın dinleyiciler. ((inhales)) bölge halkıysa ((0.1))
[111]
..209210
GOK000133 [v]  çıkacak karardan ((0.2)) ne ölçüde ve ((0.2)) ne yönde etkileneceğini düşünüyor. ((inhales)) diğer bir deyişle ((0.4))
[112]
..211212
GOK000133 [v]  siyasetin çizdiği ince çizgiler ((inhales)) bir kez daha ((0.1)) insan ve ((0.3)) toplum hayatından geçiyor.
[nn]  ((music))
[113]
213214
GOK000133 [v]  ((inhales)) geleceğe yansıyacak izleri • bugüne ((exhales)) bugünü insana taşıyan ((0.1)) İnce Çizgi'yi ((0.3)) yetmiş
[114]
..215216
GOK000133 [v]  sekizinci kez ((0.1)) dinlediniz. ((inhales)) soru ve görüşleriniz için telefon numaramız • iki yüz on otuz otuz ((0.2)) ve
GOK000133 [c]  ((fast))
[115]
..218219220221
GOK000133 [v]  elektronik posta adresimiz ((0.1)) ince çizgi at ((0.1)) radyo odtü com t r. ((0.2)) ((inhales)) teknik masadan
GOK000133 [c]  eng: @ = radyoodtu.com.tr
[116]
..222
GOK000133 [v]  Deniz Arıkan • ve ben ((0.1)) Gökben Çalışkan ((inhales)) ışık dolu ((0.1)) daha aydınlık yarınlar dileğiyle veda ediyoruz.
[117]
223224225226227
GOK000133 [v]  ((0.2)) şimdilik hoşça kalın!
SUN000219 [v]  İnce Çizgi her pazar on ikide Radyo ODTÜ'de.
ALL000001 [v]  huu! Radyo
ALL000001 [c]  ((syllabifying,
[nn]  ((music)) ((music)) ((music))
[118]
..229230231
ALL000001 [v]  ODTÜ!
ALL000001 [c]  loudly))
[nn]  ((music, silence))