adaletT46
adetaT30
adımT118
adınaT147
adresT173
adresimizT217
ahmetT92
aitT139 T142
akpT73 T77 T81 T101 T105 T107 T116 T117 T119
akp'ninT115 T118 T120
alanT187
alandaT142
alanıT186
alanınT191
alanındaT190
alanlarT144
alanlarınT10 T204 T136 T136
albayrakT91 T91
alımıT52 T178
alınabilirT164
alındığınıT148
alınmasıT179
alıntıydıT127 T170
almakT77 T103
almamasıT121
almışT89
altıT11 T12
altınaT148
altındaT29
amaT98 T144
anadol'saT83
ancakT21 T81
anımsatarakT85
anlatanT190
anlaşmasınınT130
aracılığıylaT203
arazideT11
arazilerinT35
arazininT16 T75 T80 T94 T100 T132 T135 T160 T163
araziyiT96
arıkanT221
arındırılmasıT153
arkasındayımT39
artT155
askeriT190 T144
atT219
atmasındaT118
attığımT39
ayakT106
aydınlıkT222
ayırmaT121
aynıT143
ayrıcaT142
ayrılmaT81
ayrılmasıT80 T85
azT34
açıkT89
açıkçaT102
açıldığındaT27
bakanıT37 T45 T62
bakanlarT47 T149
bakanlığınaT48
bakıldığındaysaT108
bakmıyorumT152
basınT175
basınınT71
baykalT35
bazıT117
başbakanT26 T31 T74 T88 T103
başkanT81 T83
başkanıT174
başkanlığıT171 T174
başlayıpT183
başlığınıT73
bedeliT178
bekirT81
belirdiT80
belirtiyorT28 T50
belkiT97
belliT27
benT4 T221
benzetmesiT39
beşT19 T20 T186 T187
bilaT72
bila'nınT126
bilgilendirmeT175
bilgilereT51
bilmedikleriT161
binT5 T11 T12 T16 T19 T72 T127 T129 T170 T182 T187
birT5 T6 T19 T21 T36 T63 T127 T170 T179 T191 T209 T211 T81 T87 T96 T104 T109 T117 T132 T133 T135 T150 T163
bırakılmasıT141
bırakılmasındanT137
bırakılmışT144
birbirindenT80 T85 T121
birinciT110
birkaçT19
birleştirmekteT154
birlikteyizT6
birliğineT78
birçokT105
bizT34
biçimdeT133 T163
boyuT144
boyuncaT131
bozdağT81
bozdağ'ınT86
buT10 T31 T31 T63 T176 T179 T180 T186 T191 T205 T206 T77 T87 T88 T90 T97 T99 T106 T116 T118 T138 T153 T156 T163 T164
bugünT5 T92
bugündenT151
bugüneT214
bugünüT214
bulmuyorumT155
bulunanT142
bulunmayanT193
buluyorT187
bunaT105
bölgeT45 T56 T208 T163 T165
bölgelerT144
bölgeninT153
bölgesindeT161
bölmeyeT117
bölünüyorT27
böyleT104
bütünlükT138
büyükT79
büyüklüktekiT191
büyüklüğüT188
büyüyorT25
cevapT45 T190
chpT35
civarındaT19
comT220
cumhuriyetT83
daT10 T35 T39 T71 T73 T204 T78 T99 T136 T142 T159 T164
dahaT6 T34 T47 T211 T222
dairT69
daireT174
dakikaT20
danışmaT79
deT18 T87 T98 T101 T119
dediT180 T194
deneyimeT179
deniyorT143
denizT35 T221
derinlikteT186
destekleyenT88
devamT207
devredT49
devrediliyorT44
devredilmiyorT38
devretT52
devriniT10 T205
deyişleT209
değerlendirildiT106
değerlendirilmesiT163
değilT35 T84 T100
değildirT38 T64
değilizT34
diana'nınT157
dikenliT54
dikkatT87
dikkateT179 T77 T121
dildiğiniT49
dileğiyleT222
dilimiT150
dinledinizT214
dinlediğimizT127 T170
dinleyicilerT3 T69 T171 T182 T207
diyeT39
diyenT31 T146
diyerekT27
diyorT65
diğerT44 T209 T139 T142
diğerlendirdiT177
dışarıdaT144
dışındaT110 T145
dışındakiT136
doksanT112 T113
dokuzT5 T72 T72 T127 T127 T129 T129 T170 T170 T182 T182
dolarT19 T19
dolayındaT12
doluT222
doğruT132 T155
duydularT101
duyumlardıT96
dönümT11
dördüncüT113
dörtT10 T16 T205 T75 T90 T94 T107 T113 T114 T135 T146 T150
döşendiT182
dünT78
düzenlediğiT175
düzenlenmesiT120
düşmanlığıT152
düşünülmüşT179
düşünülürseT115
düşünüyorT208
düşürmeyeT31
edenT138
edildiT113
edilecekT57
ediliyorT137
edilmediT41
edilmesineT143
ediyorT207
ediyoruzT222
egemenlikT44
eldenT44
elektrikliT54
elektronikT217
eleştirdiT90
eleştirenT26
eleştiriT102
eleştirilerT89
eleştirilerineT45
elliT56 T182 T186
elverişliT58
enT163
engellemeT118
enindekiT56
erdoğanT26 T74
erdoğan'ıT90 T103
erdoğan'ınT88 T99
eskiT17
etkileneceğiniT208
etkiliT119
ettilerT30
ettiğiT99 T157
evetT156
eziciT109
eğilimT80
eğitilmişT194
faaliyetteT140
farkederT149
farklıT18 T192 T206 T206
fazlaT116
ferayeT128 T169
fikretT72 T126
firmanınT146
gapT161
gazetelerdenT88
gazetesiT72 T126 T128 T169
gazetesindenT90 T92
gaziantepT184
geldiT117
geleceğeT213
genelT41 T47 T171 T174 T107
genişT149
gerekiyorT16 T21
gerekliT144
gerektiğiniT85
geriT118
gerçekleşecekT150
geçerliliğiniT17
geçirilmesiT132
geçirmekteT76
geçiyorT211
geçtiT107
gibiT39 T59 T92 T135 T148 T150
giderekT25
girişimT206
grubundaT119
grubununT116
grupT81 T83
gurubuT73
gökbenT4 T221
gönderdiğiT40
gönderilmiştirT180
gönülT45 T46 T62
gönül'seT37
gönül'ünT51
gönülsüzlüğünT119
göreT15 T51
görevinT47
görüldüT109
görürsünüzT151
görüşT78
görüşlerT180
görüşlerininT206
görüşlerinizT215
görüşmeT84
görüşmeyeT117
görüşülmemesiT78
görüşülmesiT105
görüşülmesininT82
gösterenT61
gösteriyorT173
gözdenT132
gündemindeT70 T71
gündemindekiT8 T202
günlerdirT7 T198
gürakT174 T178 T190
güvenceT148
güvenlikT144
güvenliğiT53
haber'denT4
haftalıkT175
haftanınT200
hakanT91
hakimiyetT38 T64
hakkıT31 T38
hakkınınT10 T204
halenT193
halkT83
halkıT163
halkınınT165
halkıysaT208
hareketT179
hareketliliğiT17
haritalarınT17
hatay'danT183
hatırlatanlarT162
hayatındanT211
hazineyeT139
hazırlanmışT133
hemenT161
henüzT41
herT28 T225
hesabıT47
hissedilenT119
hizmetT52 T178
hiçT31
hoşçaT223
huuT227
hükümetT147
hükümetinT40
hürriyetT128 T169
iadeT57
ibrahimT91
ifadeT81
ihaleT203 T132 T143
ihaleninT138
ihalesiT153
ihaleyleT9
ihtiyaçT194
ihtiyaçlaraT190
ikiT5 T11 T16 T39 T72 T127 T129 T170 T175 T188 T216 T85 T112 T121
ikideT225
ikinciT111
ikiyeT117
ileT40 T80 T132 T153
iletişimT174
ilgiliT40 T180 T82 T132
ilişkinT25 T76
ilkT89
imkanT143
imzaT13
imzanınT39
inceT1 T23 T67 T124 T167 T196 T6 T200 T210 T214 T218 T225
insanT130 T211 T157
insanaT214
insanlarT159
iseT19
israilT96 T97
istekliT116
isteksizT73
isteksizlikT106
istemedilerT103
iyiT3 T163
izlenimT98
izlenimiT133
izleriT213
içeriyorT10 T205
içinT21 T191 T216 T144 T150 T155 T161 T163
içindeT20 T150
işaretleT110
işiT121 T153
ışıkT222
işinT85
işindeT73
işiniT153
işininT80 T96
işletT52
işletilmesiT80 T100
işletmeT96
kabulT41 T109 T113
kadarT16 T31 T70 T185 T188 T97 T149
kaldıT77
kalınT223
kampanyanınT157
kamuT142
kanunT132
kanunu'ndaT149
kapsamdaT179
kapsıyorT186
karaT157
karagülT91
karakollarT54
kararT69 T114 T132
karardanT208
kararınıT7
kararıylaT47
karşıT36 T42 T86 T94 T157
karşılıkT105
karşılığıT141
karşılığındaT10 T204
karşıyaT103
katılmamışT106
kaydediliyorT18
kaydıylaT178
kefilT151
kemalT83
kendisiniT88
kesildiğiniT28
kesinT81
kezT6 T211 T214 T89
kıbrısT39 T59 T188
kilisT184
kilometreT186
kimsedenT34
kimseninT31
kimseyeT38 T38 T65
kiralamaT63
kiralanmasıymışT135
kırkT10 T27 T205 T75 T94 T135 T146 T150
kisvesiT29
komisyonundaT46
konuT97
konudaT87 T88 T90 T106
konudakiT77
konumaT117
konusuT82 T105 T142
konusundaT172 T78 T81 T85 T116 T120
konuyuT176
konuştuT34
konuştuğuT198
konuşuyorT7 T39
koyduğuT13
kronikT30
kullandıT73
kullandırılmakT140
kullanılacakT52
kullanımT10 T204
kullanımıT138
kullanmadıT81
kullanmayıT161
kurmayT171 T174
kurmayaT47
kuruldaT41
kuruldanT107
kuruluT47
kurulundaT79
kurulununT149
kuruluşlarınaT142
kurumT142
kuvvetlereT57
kuvvetlerininT189
küçükT31
lideriT35
likseT33
maddeT110
maddeleriniT117
maddeninT82
maddesiT107 T111 T112 T113
madenT149
mahkumT30
maliyeT48
maliyetT47
maliyetiT19
mardinT184
masadanT221
mayınT12 T40 T73 T130 T178 T189 T193 T75 T96 T100
mayındanT93 T136 T153
mayınıT20
mayınınT19
mayınlanmışT132
mayınlarT181 T186
mayınlardanT25
mayınlarıT146 T156
mayınlarınT7 T8 T9 T18 T69 T172 T199 T201 T203 T80 T134
mayınlarınaT157
mayınlıT191 T160
mayısT5 T72 T127 T129 T170
mayıs'taT175
meclisT8 T202
mecliseT40
meclisiT79
meclistenT76
mehmetT91
mercilereT180
mesaiT21
mesajınıT130
meselaT149
meseleT134
meselelerT27
metinT174
metreT56 T186
metrekareyiT187
mevcuduT193
mevcutT192
miT44 T44 T45
milletT79
milletvekiliT115
milletvekilleriT101 T102
milletvekillerininT46
milletvekillininT105
milliT37 T45 T62
milliyetT72 T126
milyonT187
modernT193 T163
muhabereT190
muhalefetT42 T77 T118
muhalefetinT121
mümkünT20 T138
müstakilT138
nato'nunT179
nato'yuT173
neT208 T208 T145 T145 T149
nedeniyleT17
niyetT155
noktasıT95
numaramızT216
oT160
odtüT4 T220 T228
odtü'deT225
olabileceğiT18
olacakT39 T59 T162
olacağınıT82
olanT8 T179 T201 T142 T158 T165
olarakT179 T106
olayaT152
olduğuT12 T70 T189 T115 T119
olduğunuT190 T149
olmadığıT58 T109 T116
olmalıT160
olmasaydıT97
olmasıT85 T106
olmasıydıT89
olmayanT138
olmazdıT97
olunamayacağınıT151
olupT58
oluşturuluyorT45
onT11 T16 T20 T186 T216 T225
onunT145
ortakT95
ortaklarT164
ortalamaT21
ortayaT58 T98 T102
ottavaT14
otuzT5 T27 T216 T216 T115
oylaT111 T112 T113
oylamaT108
oylamayaT106
oylananT110
oylarınınT109
oylarıylaT107
partilerininT77 T118
partisiT83
pazarT225
pazarlarT3
penceresindenT152
personeleT194
petrolT148
postaT217
prensesT157
projeT163
projeyeT164
rT220
radyoT4 T220 T225 T228
rahatsızT99
rahatsızlıkT101
razıT117
recepT74
reformunT28
riskT104
saatlikT21
sadeceT82 T90 T100
sahipT179 T189
sankiT133
savunanlarT147
savunmaT37 T45 T62
sayınT3 T69 T171 T182 T207
sayısınınT114 T115
sağlamlaştırılacakT55
sekizT187 T115
sekizinciT214
seksenT111 T114
selT17
sertT89 T97
sevmekT32
sezdiğimT155
silahlıT57 T189
sınırT53 T144
sınırıT131
sınırınaT181
sınırındaT11
sınırındakiT7 T9 T69 T172 T199 T203
sınırınınT25 T93
sıraT118
sırasındaT105
siyasetinT6 T210
siyasetçilerinT70
sokacaktırT122
sonT27
sonraT52 T53
sonucunaT116
sonuçlarınaT108
soruT215
sorularınıT46
sorunlaraT30
suT148 T161
suriyeT7 T9 T11 T25 T69 T172 T181 T199 T203 T93 T131
söylediT82
söylenebilirT119
söyleniyorT12
söylüyorlarT148
sözT38 T65 T82 T105 T137 T142
sözleşmesi'neT15
sözleşmesidirT63
sürekliT88
süremeT106
tT220
tamamenT192
tamponT45
tanınmıştırT143
tarafındanT163
taraflarınT206
taraftanT44
tarihliT72 T127 T129 T170
tarımaT58
tarımsalT140
tartışılmayaT207
tartışmalarT25
tarzıT179
tasarıT8 T40 T199 T202 T133
tasarıdaT135
tasarınınT116
tasarısınıT76
tasarısınınT78 T105 T107 T111 T120 T132
tasarıyaT25 T42
tasarıyıT117 T118 T147
tasarruflarT150
tasarrufunaT146
tayyipT74
taşgetirenT92
taşınmazlarınT139 T142
taşınmazlarlaT138
taşıyanT214
taşıyanlarınT160
teknikT221
telefonT216
tellerleT54
temizlemeT189 T193 T75 T96 T100
temizlemekT21
temizlemekleT156
temizlenebilmesiT191
temizlenecekT136 T158
temizlenenT10 T204
temizlenipT56
temizlenmesiT7 T16 T172 T80 T93 T132
temizlenmesindenT134
temizlenmesineT8 T25 T35 T69 T199 T201
temizleyecekT76 T94
temizleyeceğimT146
temizliktenT53
temizliğiT19 T40
temizliğininT9 T178 T203
tepkiT60 T97
tepkileriT26
tepkilerinT95
teçhizatınaT193
teçzihatT192
teşkilT138
tınç'ınT169
tınç'saT129
toplamT12
toplantısındaT175
toplumT211
toprakT17
topraklarıT162
topraklarımızT44
topraklarınT153
toprağınT58
tsk'daT193
tuttuT71
tuzlandıranT162
tuğgeneralT174 T178 T190
türkT189
türkiyeT7 T27 T181 T79 T156
türkiye'ninT13 T198
türkiye'yiT30
türlüT28
uluslararasıT179
uygunT179 T133
uzananT185
uzlaşmanınT84
uzmanT194
uzunT150
uzunluğundakiT186
varT194 T145
varılabilirT116
varıldıT78
vatanıT32
vatanseverT34
vatanseverlikT29
vatanseversizT33
veT17 T54 T58 T179 T180 T185 T186 T188 T194 T208 T211 T215 T217 T221 T75 T89 T92 T94 T96 T100 T138 T142 T142 T144
vecdiT37 T45 T51 T62
vedaT222
vekiliT81 T83
verdiğiT51
verecekT190
verilebilecekT146
verileceğiT96
verilenT47
verilmemiştirT65
verilmesiT64
verilmesineT36 T76 T94
verilmesiniT9 T203
verilmişT38
veriyorT45 T130 T133
veyaT117
yabancıT9 T36 T203 T152
yaklaşıkT56 T188
yaklaşımT135
yaklaşımınaT59 T86
yanıT118
yanıtlayanT46
yanlıştırT39
yansıyacakT213
yapT52
yapılabilirT163
yapılmasıT178 T141
yapmadılarT102
yarınlarT222
yasaT76 T78 T105 T107 T111 T120
yasalaşmasıT116
yasalaşmayıT122
yasasındanT100
yaygınT96
yazarT90
yazarıT72 T126 T128 T169
yazarlarT92 T100
yazarlarıT99
yazısındaT72 T129
yazısındanT127 T170
yediT111
yeniT54 T90
yenidenT82 T84 T117 T120 T122 T132
yerT71
yeraltıT148
yerlerdeT18
yerleştiT200
yerleştirmekT20
yeteneğininT189
yeterT114
yeterlilikteT190
yetkisininT149
yetmişT187 T214
yılT150
yıldırT27
yılınaT16
yılındaT182
yıllığınaT10 T205 T75 T94 T135 T146
yineT98
yinelediT36
yirmiT72 T127 T129 T170 T175
yitirdiğiT17
yokT145
yokturT31
yönT87
yöndeT208
yönelikT8 T25 T199 T201
yöntemiT52
yönteminT99
yöntemiyleT178
yöntemleT143
yönündeT80
yönündekiT96
yönündeydiT99
yükleniciyeT137 T141
yükümlüT156
yükünüT160
yüzT11 T12 T19 T21 T182 T186 T186 T187 T187 T216 T111 T112 T113 T114 T115
yüzündenT47
zamanT150
zamanındaT180
zemindeT206
zenginliklerininT148
zoraT122
zorlandıT76
zorundaT77
çabalarınınT118
çalışkanT4 T221
çarpıştığıT206
çekiciT87
çiftçileriT162
çıkacakT58 T208
çıkanT98
çıkıpT102
çıkıyorT42 T44 T135
çıktıT86
çıktıklarınıT36
çıktılarT94
çizdiğiT6 T210
çizgiT1 T23 T67 T124 T167 T196 T218 T225
çizgi'deT6
çizgi'sineT200
çizgi'yiT214
çizgilerT210
çokT18 T134
çoğunluktaT109
çünküT133
ödenmekT178
ölçüdeT208
önceT47 T52
önceliğiT165
öncülükT157
öneT135
önemliT71 T165
önerisiniT77 T121
öngördüğüT99
öngörülmüştürT141
önününT28
örneğinT110 T136
özelT9 T194 T203
özlemT91
özüT130 T157
ülkeyiT31
üretimT19
üstlenmedilerT104
üzereT140
üzerindeT84
üçT186 T115
üçüncüT112
şablonuT133
şafakT90
şanlıurfaT184
şekerT91
şekildeT118
şeklindeT34
şiddetleT42 T59
şimdilikT223
şirketeT36 T76 T94
şirketiT97
şirketineT96
şirketlereT9 T10 T203 T205
şırnak'aT185