Araş. Gör. Kerem Eryılmaz

2008 yılında Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Kerem Eryılmaz, 2008 yılından beri ODTÜ Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler Anabilim Dalı’nda yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca 2009 başından beri ODTÜ Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi ve sistem yöneticisi olarak görev yapmakta, bilgi ve bilgisayar okuryazarlığı konusunda ders vermektedir. İlgi alanları doğal dil işleme, bilgi çıkarımı ve bilişsel mimarilerdir.

İletişim:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü
İnönü Bulvarı 06531
Ankara, Türkiye.

Tel. : +90 312 210 3796
E-posta: kerem@ii.metu.edu.tr keryilmaz@gmail.com