Doç. Dr. Çiler Hatipoğlu

1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nin Yabancı Diller Eğitimi ile Dilbilim (yandal) programlarından mezun olmuştur. 1999 yılında aynı üniversitede Yabancı Diller Eğitimi alanında yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. 2003 yılında University of the West of England, Bristol’dan Dilbilim alanında doktora derecesi almıştır. 2000-2004 yılları arasında aynı üniversitede farklı seviyelerde değişik dilbilim dersleri vermiştir. 2005 yılından bu yana ODTÜ’de öğretim üyesi olarak dilbilim alanında çalışmakta ve ders vermektedir.

Araştırma alanları edimbilim, kültürlerarası iletişim, toplumdilbilim, söylem çözümlemesi, bilgisayar aracılıklı dil eğitimi ve iletişimi, ve yabancı dilde ölçme değerlendirme teknikleridir.

Özgeçmiş: English

İletişim:
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Eğitim Fakültesi
ODTÜ
06531 Ankara, Türkiye
Tel. : +90 312 210 4075
Faks: +90 312 210 79 69
E-posta: ciler@metu.edu.tr